DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Predseda najvyššieho súdu je volený v súdnej rade.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Robert Fico hovorí pravdu, predsedu Najvyššieho súdu volí Súdna rada. Súdnu radu tvorí 17 sudcov, 3 menuje prezident, 3 vláda, 3 Národná rada, zvyšných 8 volia spomedzi seba sudcovia.

Ústava Slovenskej republiky:
Čl. 141, odsek 4
(4) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí:
c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,


Súdna rada môže podať návrh na odvolanie predsedu Najvyššieho súdu prezidentovi SR (Rokovací poriadok Súdnej rady Čl. 30).

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error