DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...sudcovia majú aj nárok na 13 a 14 plat. Za predpokladu, ak si pamätám to číslo, že odpracujú 75 dní v prvom polroku majú 13.plat a 75 dní potom majú nárok na 14.plat.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Výrok premiéra Fica hodnotíme ako pravdivý, nakoľko ho potvrdzuje zákon o sudcoch a prísediacich §77, ktorý určuje, že sudcovi prináleží plat vo výške funkčného platu za mesiac máj (13. plat) a november (14. plat), ak v danom polroku k 31. máju a 30.novembru ,,vykonával funkciu sudcu aspoň 75 pracovných dní".

"§ 77
(1)Sudcovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac máj alebo za mesiac november, ak v príslušnom polroku do 31. mája a do 30. novembra
a) vykonával funkciu sudcu aspoň 75 pracovných dní,
b) osobitný vzťah sudcu k štátu trvá; to neplatí, ak sudca zomrel po splnení podmienky podľa písmena a),
c) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie.


(2) Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac máj a za mesiac november. Ak podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní až k 30. júnu alebo k 31. decembru, plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne za mesiac jún a za mesiac december."


Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error