DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Ale aby verejnosť vedela, že už pri tom najnižšom stupni keď sa robia previerky, sa 5 rokov spätne pozerajú konta.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Nepravda

Najnižší stupen previerky - I. stupen previerky "Vyhradené" neobsahuje údaje o bankových kontách. Až II., III. a IV. stupen previerky obsahuje informácie o bankových kontách osôb, na ktorých je vykonávaná previerka. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Podla informácií Národného bezpecnostného úradu SR, sa pri bezpecnostnej previerke prvého stupna, 'Vyhradené', v dotazníku (.pdf), ktorý preverovaná osoba vyplní, nenachádzajú údaje o bankových kontách ani o majetkových pomeroch. Bezpecnostná previerka prvého stupna je najnižší stupen previerky. Podklady k previerke okrem osobného dotazníka tvoria už len výpis z registra trestov a písomný súhlas na oprávnenie oboznamovat sa s utajovanými skutocnostami a na vykonanie bezpecnostnej previerky. 

Informácie o bankových úctoch sa vyžadujú len v bezpecnostnom dotazníku (pdf., s.13) pri vyšších stupnoch kontroly: II. III. a IV. - Dôverné, Tajné a Prísne Tajné.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error