DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...ak v konkrétnom súdnom prípade boli súdne prieťahy, teda porušenie článku 6 európskeho dohovoru...

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Tvrdenie hodnotíme ako pravdivé, keďže v Hlave I. - Práva a slobody v Európskom dohovore o ľudských právach sa v článku 6 uvádza:


"1. Každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o akomkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený. ..."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error