DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

To že ústavný súd už pri previerkach sudcov špeciálneho súdu spochybnil vplyv výkonnej moci do nezávislosti súdnej moci...

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Hrušovský naráža na povinné previerky NBÚ pre sudcov Špeciálneho súdu, ktorý bol zriadený zákonom c. 458/2003 Z.z. v roku 2003. Práve tieto previerky boli dôvodom, preco Ústavný súd SR nálezom PL.ÚS 17/08 z 20. mája 2009 vyhlásil Špeciálny súd za protiústavný. Podla clánku denníka Trend ''k takémuto názoru dospel Ústavný súd hlavne na základe toho, že sudcovia Špeciálneho súdu musia prejst previerkou Národného bezpecnostného úradu (NBÚ). Ten im môže v case výkonu funkcie aj zrušit osvedcenie o bezpecnostnej previerke, cím v podstate spôsobí, že špeciálny sudca nebude môct dalej vykonávat svoju funkciu.Takéto právomoci NBÚ podla ústavných sudcov narúšajú delbu moci medzi súdnou a výkonnou mocou v prospech moci výkonnej. Porušuje sa tým vraj aj zásada demokratického štátu, osobitne garancie sudcovskej nezávislosti.'' Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Špeciálny súd bol nakoniec nahradený Špecializovaným trestným súdom, zákonom z júna 2009 (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error