DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby do VÚC - Banská Bystrica
Televízia TA3 pokracovala v cykle predvolebných debát diskusiou kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Celkovo sa v nej stretlo až desat kandidátov, ktorých diskusia trvala viac ako dve a pol hodiny. Aj vzhladom na túto skutocnost sme obmedzili overovanie výrokov len na tvrdenia troch kandidátov, ktorý pocas priameho prenosu získali od divákov najviac sms hlasov: Vladimír Manka, Ludovít Kaník a Marian Kotleba. Zároven sa domnievame, že týchto kandidátov možno považovat za najväcších favoritov na vítazstvo v nastávajúcich volbách.

Snažili sme sa vybrat všetky relevantné faktické tvrdenia uvedených diskutujúcich, pricom najviac sme ich zaevidovali u Vladimíra Manku. Vo svojich 18-tich tvrdeniach sa až štyri krát dopustil faktických chýb. Avšak spomedzi troch kandidátov relatívne najhoršie v diskusií obstál Marian Kotleba, ktorý podla našej analýzy uviedol nesprávne údaje v každom druhom overovanom výroku.

Vladimír Manka uvádzal o znižovaní nezamestnanosti v BBSK vyššie císlo ako je v skutocnosti a navyše nie je pravda, že vo všetkých ostatných krajoch sa nezamestnanost zvýšila. Bolo to presne naopak, pretože aj v ostatných krajoch klesla nezamestnanost. Súcasný predseda BBSK tiež nesprávne uvádza medzirocný nárast tržieb z cestovného ruchu. Napokon sa Manka zmýlil aj v tom, že BBSK je po prvýkrát v histórií nie na poslednom mieste spomedzi krajov. Takáto situácia nastala už viackrát v priebehu posledných štyroch rokov.

Ludovít Kaník uviedol v debate dve nesprávne tvrdenia, pricom obidve sa týkali miery nezamestnanosti. Nie je pravda, že pri porovnaní mesiacov marec v minulých rokoch výrazne stúpala nezamestnanost v BBSK. Rovnako tak neuvádza správne císla o miere nezamestnanosti z obdobia ked bol ministrom.

Marian Kotleba nesprávne uvádzal, že 42 miliónov eur z rozpoctu BBSK je urcených na pokrytie nákladov samotného úradu. Tiež nie je pravda, že BBSK má na svojom území najviac národných kultúrnych pamiatok, pretože v Prešovskom kraji je ich približne o polovicu viac. Kotleba zabudol aj na zákon 302/2001 Z.z., ktorý okrem zákona 416/2001 Z.z. tiež upravuje kompetencie samosprávnych krajov.

Vladimír Maňka

SMER-SD
11 3 1 2

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS
8 3 0 0

Marian Kotleba

ĽSNS
3 3 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Vladimír Maňka
 • Ľudovít Kaník
 • Marian Kotleba
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Vladimír Maňka

SMER-SD

Aj za vlády keď bol pán Kaník, tak bola v našom kraji najvyššia nezamestnanosť a my sme prvý krát v histórii Slovenskej republiky, nie sme na poslednom mieste.

Téma dňa - 04.11.2013
Nepravda

Výrok Vladimíra Maňku hodnotíme ako nepravdivý. Nie je totiž pravda, že by prvýkrát v histórii nebol BBSK krajom s najvyššou mierou nezamestnanosti.BBSK patrí medzi tie kraje, ktoré sa v štatistikách nezamestnanosti umiestňujú na chvoste rebríčka. Nie je však pravda, že by bol vždy na poslednom mies...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Nariekame nad tým, že nám odbúdajú deti, ktoré do týchto škôl chodia, ale nám odbúda obyvateľstvo z kraja.

Téma dňa - 31.10.2013
Pravda

Pri porovnaní údajov o počte obyvateľstva za posledné roky môžme naozaj konštatovať, že obyvateľstvo v BBSK ubúda.ZDROJ: Databáza regionálnej štatistiky ŠÚ SRPOZN.: Údaje roku 2011 zohľadňujú výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Stredný stav obyvateľstva sa počíta ako ari...

Marian Kotleba

ĽSNS

Máme (BBSK, pozn.) najväčší počet historických pamiatok.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Pamiatkový úrad nerozlišuje tzv. historické pamiatky. Vychádzajúc z platnej legislatívy rozlišuje národné kultúrne pamiatky. Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. je Pamiatkový fond "súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej l...

Marian Kotleba

ĽSNS

V Banskej Bystrici bola zrušená Stredná priemyselná škola stavebná, napriek protestom. ĽSNS sa jediná politická strana aktívne postavila za zachovanie tejto školy.

Téma dňa - 30.10.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzanie, pretože Stredná priemyselná škola stavebná v Banskej Bystrici nebola zrušená, ale zlúčením sa stala organizačnou zložkou Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. Stalo sa tak na základe Uznesenia č. 216/2011 Zastupiteľstva BBSK z 27. apríla 2011, ...

Marian Kotleba

ĽSNS

Kraj môže zo svojej kompetencie (hovorí o zákone 416/2001, pozn.) spraviť zásadnú vec, a síce pri spoluurčovaní minimálnej verejnej siete zdravotníckych zariadení, určiť nielen počet lekárov, povedzme v jednotlivých oblastiach, ale aj ich regionálne rozmiestnenie.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Samosprávne kraje (ďalej len SK, pozn.) môžu naozaj spoločne s Ministerstvom zdravotníctva ovplyvňovať počet zdravotníckych zariadení a lekárov. Ich regionálne rozmiestnenie nevedia síce ovplyvniť priamo, ale nepriamo prostredníctvom vydania, resp. zamietnutia povolenia. SK majú právomoc zriaďo...

Marian Kotleba

ĽSNS

Zdravotníctvo, sociálne služby sú veľmi drahá záležitosť, aj keď na ich financovaní sa kraj podieľa v podstate len z 1%.

Téma dňa - 30.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil celkový rozsah výdavkov nutných pre chod zdravotníctva a sociálnych služieb v BBSK. Obe položky sú však súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja a výdavky na sociálne služby patria medzi najvyššie výdavky rozpočtu BBSK.    Upravený rozpočet BBSK2012 (.pdf, s. 2)2...

Marian Kotleba

ĽSNS

Z toho 150 miliónového rozpočtu, bežné výdavky dnes tvoria takmer 128 miliónov eur. Bežné výdavky samosprávneho kraja. Z tých 128 miliónov eur činnosť úradu samosprávneho kraja, tzn. činnosť tých úradníkov, réžia prevádzková, ktorá sama o sebe pre ľudí ešte nič nevytvorila zhltne 42 miliónov eur. 33% zo všetkých bežných výdavkov idú na chod úradu samosprávneho kraja.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Výrok Mariana Kotlebu hodnotíme ako nepravdivý, pretože bežné výdavky BBSK síce v poslednom roku predstavovali necelých 128 zo 152,6 miliónov eur celkovo vyčerpaných prostriedkov, nie je však pravda, že na činnosť úradu dal BBSK v minulom roku 42 miliónov eur.Marian Kotleba hovoril o výdav...

Marian Kotleba

ĽSNS

V podstate všetky naše kompetencie určuje zákon 416 z roku 2001, ktorý hovorí o tom, čo všetko v podstate je samosprávny kraj povinný zabezpečiť.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Marian Kotleba uvádza zákon 416/2001, ktorý ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje (ďalej len SK, pozn.). Tento zákon však nie je jediným zákonom, ktorý ho...

Marian Kotleba

ĽSNS

To farizejstvo medzi kandidátmi, ktorí sú tu dnes, je neskutočné. Človek ktorý v novembri 2008 pre portál cas.sk, aktualne.sk povedal, že maďarská menšina na Slovensku sú iba sebci…

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Marian Kotleba správne cituje slová Ladislava Fízika, kandidáta na post predsedu BBSK.Podľa portálu www.cas.sk, Ladislav Fízik "po rokovaní rozšíreného Predsedníctva Slovenskej národnej strany (SNS) označil maďarskú národnostnú menšinu na Slovensku za absolútnych sebcov." Ladislav Fízik ka...

Marian Kotleba

ĽSNS

Ročný rozpočet kraja (BBSK, pozn.) tvorí 150 miliónov eur.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Podľa poslednej úpravy rozpočtu (.pdf, str. 1) Banskobystrického samosprávneho kraja, budú výdavky spolu 153 837 686,81 eur. Príjmy spolu sú plánované na 154 835 729,41 eur....

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Kraj nezaložil organizáciu cestovného ruchu.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali v predvolebnej debate Vladimíra Maňku s Ľudovítom Kaníkom z dňa 26. septembra 2013. V tom čase sme ho označili ako zavádzanie, avšak tento krát si dal Ľudovít Kaník pozor a zopakoval len pravdivú časť predchádzajúceho tvrdenia.Je pravdou, že Vladimír Maňka nezaložil kr...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ešte dokonca aj ten Continental, ktorým sa tak rád pán Maňka chváli, keď bol primátorom, že ho sem dotiahol, prišiel za druhej Dzurindovej vlády, keď ja som bol minister. A dostal na to, aby prišiel do Zvolena 400 miliónov, neviem teraz presne koľko, vyše 400 miliónov slovenských korún ako investičný stimul.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Firma Continental naozaj prišla do Zvolena v čase keď bol Ľudovít Kaník ministrom a dostala vo forme investičných stimulov vyše 400 miliónov slovenských korún.Firma Continental prišla na Slovensko podnikať v roku 2005. Peter Smataník píše vo svojej bakalárskej práci (.pdf, str. 41), ž...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Keď som bol minister Práce, sociálnych vecí a rodiny, tie tri roky, tak v tom čase klesla nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji o 5,1%. Na celoslovenskej úrovni som ju stlačil spolu s mojimi kolegami z 19% pod 10%.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože v období keď bol Ľudovít Kaník ministrom, klesla nezamestnanosť v BBSK o 1,4 p.b.. Pokles 5,1 p.b. môžme sledovať medzi rokmi 2004 a 2006, avšak toto obdobie nie je totožné s obdobím funkcie na ministerstve. Údaj o celoslovenskej úrovni nezamestnanosti považuj...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

34% nášho územia sú chránené územia. Máme tu myslím 2700 kultúrnych pamiatok.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Ľudivít Kaník uvádza správne údaje o veľkosti chráneného územia a počet kultúrnych pamiatok uvádza len s minimálnou odchýlkou. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Podľa článku na portáli enviromagazín.sk veľkoplošné chránené územia zaberajú cca 26% územia Banskobystrického kraja. Portál&nbs...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Dnes (29. október 2013, pozn.) sme sa dopočuli že pán minister Životného prostredia žiada od Európskej komisie, ak sa nemýlim, 400 miliónov eur na dve priehrady. Jedna z nich je Slatinka.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Koncom októbra 2013 predstavilo MŽP SR protipovodňový plán do roku 2020. V správe sa píše, že ministerstvo životného prostredia chce použiť 400 miliónov eur na protipovodňové opatrenia z operačného programu Kvalita životného prostredia.Podľa informácii na webe združenia Slatinka:  „Na...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Poviem úplne konkrétny príklad ... Keď starosta tejto malej obce (Kechnec, pozn.) môže vybudovať priemyselný park, kde je zamestnaných mnohonásobne viac ľudí ako je obyvateľov tejto obce …

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

V obci Kechnec je v priemyselnom parku zamestnaných približne tri krát viac ľudí ako je obyvateľstvo samotnej obce.Obec Kechnec má 1080 obyvateľov. V priemyselnom parku danej obce je zamestnaných približne 3000 ľudí, s výhľadom na možný nárast....

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Pozrime sa, čo hovorí slovenský Štatistický úrad o nezamestnanosti v druhom kvartáli, to je ten, ktorý je zatiaľ známy. Ten červený stĺpec hovorí, nielen že máme najvyššiu, žiaľbohu nezamestnanosť, ale že rástla najrýchlejšie s pomedzi všetkých krajov.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Výrok Ľudovíta Kaníka hodnotíme ako pravdivý, pretože BBSK má skutočne za druhý štvrťrok 2013 (posledný zverejnený údaj za štvrťroky, pozn.) najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých krajov. Je tiež pravda, že v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom narástla nezamestnanosť najviac v BBSK.Po...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Keď sa pozrieme na marce v každom roku, tak pozrite ako sa vyvíjala nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji. Za všetky roky výrazne stúpa.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Ľudovít Kaník hovorí o "výraznom" medziročnom náraste nezamestnanosti v BBSK. Svoje tvrdenie ohraničuje na údaje z marcov v období kedy bol predsedom BBSK Vladimír Maňka, porovnávame teda mesiace marec 2010 až 2013. Nie je však pravda, že nezamestnanosť v danom období "výrazne" stúpala. Nárast o 0,7...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Tento kraj ... stále a dlho sa potáca na chvoste v rôznych ekonomických ukazovateľoch. V nezamestnanosti, v ekonomickej výkonnosti, niečo nie je v poriadku.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Je pravda, že BBSK je dlhodobo na posledných priečkach v nezamestnanosti ako aj v HDP na obyvateľa.Podľa údajov Štatistického úradu SR sa BBSK naozaj pohybuje dlhodobo na posledných miestach z pohľadu nezamestnanosti.Nezamestnanosť v krajoch SR podľa VZPSZDROJ: ŠÚ SRZ tabuľky možno vidieť,...

Vladimír Maňka

SMER-SD

My sme nezrušili žiadnu Stavebnú priemyslovku, my sme ju presťahovali. Teraz je v jednej skvelej budove so Strednou odbornou školou stavebnou.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Stredná priemyselná škola stavebná v Banskej Bystrici je naozaj organizačnou zložkou Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. Budova, v ktorej sídli bola zrekonštruovaná v roku 2012.Stalo sa tak na základe Uznesenia č. 216/2011 Zastupiteľstva BBSK z 27. apríla 2011, ktoré v bode A.5....

Vladimír Maňka

SMER-SD

Nám odbúda v kraji ročne 1500 až 1700 žiakov. ... desať rokov si to spočítajte, to je nejakých 16 000 detí.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Kedže v kompetencii VÚC je zriaďovanie stredných škôl, predpokladáme, že Vladimír Maňka hovoril o úbytku žiakov na stredných školách. Podľa našich výpočtov ubúdalo v posledných rokoch v BBSK približne 1300 až 1800 žiakov. Na základe nižšie uvedenej tabuľky sme vypočítali, že v po...

Vladimír Maňka

SMER-SD

My sme v Európskom parlamente schválili možnosť, že môžu aj zahraniční obyvatelia chodiť k nám do kúpeľov, a im to preplatí ich poisťovňa.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože náklady spojené s kúpeľným pobytom môžu preplatiť zahraničným obyvateľom aj ich poisťovne či priamo členské štáty, z ktorých pochádzajú.Cezhraničnú kúpeľnú starostlivosť upravuje napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ (.pdf). ...

Vladimír Maňka

SMER-SD

My ako kraj sme nepredali žiadnu nemocnicu, nemocnice v Rimavskej Sobote, Lučenec, Zvolen, Žiar nad Hronom, majetok je náš aj ostáva náš. Prenajal ho niekto iný tým zriaďovateľom, čo tam sú, tí ktorí ho prevádzkujú.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Nemocnice v Rimavskej Sobote, Zvolene, Lučenci aj Žiari nad Hronom sú naďalej majetkom BBSK. Ako uvádza portál rimava.sk, "Nemocnica v Žiari nad Hronom rovnako ako nemocnice v Lučenci, Zvolene a Rimavskej Sobote patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK), ktorý ich ale dlhodobo prenajal...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Tu pokutu (pri kontrole kvality výkonu lekárskej starostlivosti, pozn.) dostane štátny rozpočet, a my teraz robíme na tom, aby sme dostali tie peniaze my.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

V kompetencii samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva je vykonávanie dozoru a ukladanie sankcií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade porušenia ich zákonnej povinnosti sú finančné sankcie skutočne príjmami štátneho rozpočtu.   Podľa Zákona č. 576/2004:§ 46&...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Zriadili sme tu v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Lučenci a v ďalších okresoch to, že je tu jeden šéf všetkých zariadení sociálnych služieb ... Na tomto sme ušetrili napríklad milión eur ročne.

Téma dňa - 30.10.2013
Zavádzajúce

Výrok Vladimíra Maňku má pravdivé jadro. V kraji boli zlučované zariadenia sociálnych služieb, v dôsledku čoho boli ušetrené prostriedky. Suma však nie je presná.Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja Soc. služieb v BBSK za rok 2011(.pdf) hovorí o zlučovaní niektorých zariadení, hlavne ak sa viaceré z nich ...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Za posledné dva roky sme dosiahli stav, že už nemocnice v našom kraji nevytvárajú dlhy a ani jedným eurom nezaťažujú samosprávny kraj.

Téma dňa - 30.10.2013
Neoveriteľné

Podobný výrok sme už overovali v predvolebnej debate Vladimíra Maňku s Ľudovítom Kaníkom z dňa 26. septembra 2013.Nepodarilo sa nám získať žiadne informácie o procese vysporiadania dlhov medzi krajom a veriteľmi. Podľa stránky BBSK v súčasnosti spadajú pod jeho pôsobnosť iba dve zdravotníc...

Vladimír Maňka

SMER-SD

My musíme platiť učiteľov, ľudí z domov sociálnych služieb, čo sa starajú o tých ľudí, ktorí sú postihnutí, to znamená, to sú tieto peniaze ... (Bezprostredná reakcia na M. Kotlebu: "Hovorím čisto o bežných výdavkoch na chod úradu BBSK, 42 miliónov eur", pozn.)

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Vladimír Maňka v reakcii na tvrdenie Mariana Kotlebu uvádza správne údaje, pretože spomínaných 42 miliónov eur nie sú výdavky na chod úradu BBSK ale zahŕňajú v sebe viac oblastí.Marian Kotleba hovoril o výdavkoch na chod úradu vo výške necelých 42 miliónov eur, jeho tvrdenie sme však označili za nep...

Vladimír Maňka

SMER-SD

My máme najmenej úradníkov zo všetkých samosprávnych krajov, možno o tretinu menej ako ten čo má najviac.

Téma dňa - 30.10.2013
Neoveriteľné

Presný počet zamestnancov Úradu BBSK nie je na stránke uvádzaný. Počet kontaktov, ktoré sú na "úradníkov" uvedené je 151  vrátane župana (predsedu). Pre porovnanie, Nitriansky samosprávny kraj, ktorý má podobný počet obyvateľov a menšiu rozlohu má uvádzaný kontakt na 213 zamestnancov úradu. Nev...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Dostali sme pred asi štyrmi dňami opakované ocenenie od Transparency International Slovensko, že sme najtransparentnejší kraj na Slovensku.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Transparency International Slovensko zverejnil rebríček Otvorená samospráva 2013. Najtransparentnejším krajom sa stal Banskobystrický kraj, čím obhájil prvenstvo v rebríčku z roku 2011.Samosprávny krajZískané %Banskobystrický kraj 65%Bratislavský kraj52%Trnavský kraj48%Košický kraj48%Prešovský ...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Od januára sme znížili nezamestnanosť evidovanú na Slovensku takmer o 2%. To sú údaje (cituje UPSVaR, pozn.) z januára, februára, marca, apríla, každé číslo máme. To znamená, naozaj náš kraj znížil.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

V septembri 2013 naozaj poklesla miera evidovanej nezamestnanosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji približne o 2 p.b. (percentuálne body, pozn) v porovnaní s číslami zo začiatku roka.Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) dosiahla miera evidovanej nezamest...

Vladimír Maňka

SMER-SD

V tomto roku rozbiehame duálne vzdelávanie. To čo robí Podbrezová, robíme aj my. Ideme to robiť s Continentalom, Podpolianskymi strojárňami Detva, ďalšie dve firmy v Banskej Bystrici.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Výrok Vladimíra Maňku hodnotíme ako pravdivý, pretože v Podbrezovej existuje duálne vzdelávanie a podobný projekt zavádza aj BBSK s firmou Continental. Keďže posledná časť výroku hovorí len o plánoch BBSK, nepodarilo sa nám overiť uvedené informácie.O duálnom vzdelávaní v Podbrezovej píše ...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Vo Zvolene firma Continental vytvorila za posledných 4 a pol roka okolo 600 nových pracovných miest.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia so závodom vo Zvolene vyrába od roku 2005. Počet zamestnancov narastal od čísla 70 v roku 2006, na 600 v roku 2010, 850 v roku 2012 až po približne 1000 zamestnancov v roku 2013. Obdobie posledných štyri a pol roka môžme ohraniči...

Vladimír Maňka

SMER-SD

A medziročne medzi rokmi 2012 a 2011 sme vybudovali až 1800 lôžok (v cestovnom ruchu, pozn.) v našom kraji.

Téma dňa - 30.10.2013
Pravda

Vladimír Maňka hovorí pravdu, pretože počet lôžok v cestovnom ruchu sa v BBSK zvýšil približne o 1800.Podľa Štatistického úradu SR bolo v ubytovacích zariadeniach v rámci BBSK v roku 2011 k dispozícií 7 040 izieb s 18 523 lôžkami. V roku 2012 to bolo 7 725 izieb s 20 326 lôžkami. Celkovo teda n...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Zvýšili sme medziročne objem cestovného ruchu v našom kraji, tržby o 4 milióny eur a celkovo o 20% sme zvýšili objem cestovného ruchu.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Vladimír Maňka neuvádza správne nárast tržieb cestovného ruchu v BBSK. V roku 2012 predstavovali tržby (.pdf, str. 13) z cestovného ruchu 5 227 148 eur pričom v predchádzajúcom roku to bolo 4 618 872 eur. To predstavuje nárast približne o 13%.V roku 2012 navštívilo Banskobystrick...

Vladimír Maňka

SMER-SD

Sme jediný kraj, ktorý za 3 a pol roka znížil evidovanú mieru nezamestnanosti o 1,2% pričom všetky ostatné kraje túto nezamestnanosť zhoršili.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý pretože pri porovnaní dostupných údajov za posledných 14 štvrťrokov (tri a pol roka) možno konštatovať, že miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji klesla o 0,76 p.b. a nie o 1,2 p.b. (percentuálneho bodu, pozn.). Navyše vo všetkých ostatných krajo...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Nie je pravda, ako tu zaznelo, že nám stúpa počet prenocovaní. ... Na tomto grafe je vidieť ako sa vyvíja dlhodobo trend počtu prenocovaní v tomto kraji, je klesajúci.

Téma dňa - 31.10.2013
Neoveriteľné

Marian Kotleba

ĽSNS

Jeden z mojich bodov je unikátny, alternatívny bezpečnostný systém, ktorý som práve tu, na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pod vedením pána docenta Hronca vypracoval a prepočítal, a ktorý je schopný pri minimálnych finančných nákladoch zo strany samosprávy a kraja poskytnúť ľuďom zvýšenie bezpečnosti …

Téma dňa - 30.10.2013
Neoveriteľné

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

A keď si očistime od tohto triku (pozn. vedenie ľudí na aktivačných prácach ako zamestnaných) stav nezamestnanosti, tak v Banskobystrickom kraji dnes za september máme 19,25% nezamestnanosť.

Téma dňa - 30.10.2013
Nepravda

Podľa údajov ÚPSVaR, bola v BBSK miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie na úrovni 20,25%. Výrok Ľudovíta Kaníka preto hodnotíme ako nepravdivý....

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vláda sa uchyľuje k trikom, aby vylepšila zdanie nezamestnanosti na Slovensku. ... spočívajú v tom, že ľudia, ktorí sú na aktivačných prácach sú už vnímaní ako keby boli zamestnaní.

Téma dňa - 30.10.2013
Neoveriteľné

Vladimír Maňka

SMER-SD

My sme investovali celkovo v našom kraji viac ako 15 miliónov eur do oblasti školstva. Žiadny kraj toľkoto peňazí do školstva nedal.

Téma dňa - 30.10.2013
Neoveriteľné

Vladimír Maňka

SMER-SD

Máme napríklad vzdelávanie vo včelárstve. Získali sme prvé miesto na svete pred niekoľkými týždňami s tým, že naozaj máme vynikajúce včelárstvo.

Téma dňa - 30.10.2013
Neoveriteľné
success
error