DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Tento kraj ... stále a dlho sa potáca na chvoste v rôznych ekonomických ukazovateľoch. V nezamestnanosti, v ekonomickej výkonnosti, niečo nie je v poriadku.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Je pravda, že BBSK je dlhodobo na posledných priečkach v nezamestnanosti ako aj v HDP na obyvateľa.

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa BBSK naozaj pohybuje dlhodobo na posledných miestach z pohľadu nezamestnanosti.

Nezamestnanosť v krajoch SR podľa VZPS
ZDROJ: ŠÚ SR

Z tabuľky možno vidieť, že v rokoch 2012 a 2011 bol BBSK tretí najhorší spomedzi krajov, v roku 2010 sa delil o najhoršie miesto s PSK. V rokoch 2006 až 2009 mal BBSK najvyššiu nezamestnanosť.

Podľa údajov Štatistického úradu SR, bolo HDP v BBSK v rokoch 2006 až 2010 druhé najnižšie v rámci SR. 


Regionálny HDP na obyvateľa v EUR
ZDROJ: ŠÚ SR

Pozn.: Údaje za Bratislavský kraj, ktorého HDP je vysoko nad priemerom, nie sú v grafe, kvôli lepšej prehľadnosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error