DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

My sme v Európskom parlamente schválili možnosť, že môžu aj zahraniční obyvatelia chodiť k nám do kúpeľov, a im to preplatí ich poisťovňa.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože náklady spojené s kúpeľným pobytom môžu preplatiť zahraničným obyvateľom aj ich poisťovne či priamo členské štáty, z ktorých pochádzajú.

Cezhraničnú kúpeľnú starostlivosť upravuje napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ (.pdf). Táto sa zaoberá cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou a možnosťami ich preplatenia pre obyvateľov členských štátov EÚ.

Podľa Kapitoly 1 čl.1 ods. 3, sa Smernica neuplatňuje v prípadoch dlhodobej starostlivosti, transplantácie orgánov a verejného očkovania. V ostatných prípadoch sa výška uhrádzaných nákladov bude určovať podľa Kapitoly 3 čl.7 ods.3 : "Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť uhrádza alebo priamo zaplatí členský štát, v ktorom je pacient poistený, do výšky nákladov, ktoré by členský štát, v ktorom je pacient poistený, prevzal, ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, avšak nie viac, ako sú skutočné náklady na prijatú zdravotnú starostlivosť."

Zdravotná poisťovňa poistenca sama rozhodne či bude preplácať aj náklady spojené s cestovaním, ubytovaním alebo ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Zdravotná poisťovňa umožní takéto využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí najmä v prípadoch ak takéto poskytnutie nie je možné v domovskej krajine alebo tento druh ošetrenia a zdravotnej starostlivosti bude mať prínos na zlepšení zdravotného stavu poistenca alebo aspoň prinesie spomalenie zhoršovania zdravotného stavu poistenca.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error