DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Tu pokutu (pri kontrole kvality výkonu lekárskej starostlivosti, pozn.) dostane štátny rozpočet, a my teraz robíme na tom, aby sme dostali tie peniaze my.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

V kompetencii samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva je vykonávanie dozoru a ukladanie sankcií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade porušenia ich zákonnej povinnosti sú finančné sankcie skutočne príjmami štátneho rozpočtu.  

 
Podľa Zákona č. 576/2004:

§ 46 Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva

(1) Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý 

g) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobným predpisom


Osobným predpisom, ktorý upravuje sankcie je Zákon č. 578/2004. V ňom sa píše

§ 83  

(4) Výnosy z pokút podľa § 82 sú príjmom štátneho rozpočtu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error