DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Keď sa pozrieme na marce v každom roku, tak pozrite ako sa vyvíjala nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji. Za všetky roky výrazne stúpa.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Nepravda

Ľudovít Kaník hovorí o "výraznom" medziročnom náraste nezamestnanosti v BBSK. Svoje tvrdenie ohraničuje na údaje z marcov v období kedy bol predsedom BBSK Vladimír Maňka, porovnávame teda mesiace marec 2010 až 2013. Nie je však pravda, že nezamestnanosť v danom období "výrazne" stúpala. Nárast o 0,79 p.b. v priebehu troch rokov nepovažujeme za výrazný. Navyše sa domnievame, že graf, ktorý použil Ľudovít Kaník počas debaty, neilustruje dáta korektným spôsobom.V BBSK stúpala nezamestnanosť v marcoch daného roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom (v období 2010 až 2013, pozn.). V priebehu troch rokov ide však o celkový nárast o 0,79 p.b.

mes/rok3/20103/20113/20123/2013
BBSK19,57%19,69%19,87%20,36%
ZDROJ: ÚPSVaR

Ako sme už naznačili v úvode, graf Ľudovíta Kaníka nepovažujeme za celkom správny, pretože os Y nezačína hodnotou nula. Myslíme si, že to spôsobuje skreslenie pri pohľade na graf. Skúste porovnať nasledujúce grafy, ktoré vychádzajú z rovnakých údajov:


Graf začínajúci s nulou na osi Y:ZDROJ: ÚPSVaR


Graf, ktorý použil Ľudovít Kaník:POZN.: Odôvodnenie výroku bolo upravené po reakcií Ľudovíta Kaníka, jeho pravdivostná hodnota však ostala nezmenená.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error