DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Pozrime sa, čo hovorí slovenský Štatistický úrad o nezamestnanosti v druhom kvartáli, to je ten, ktorý je zatiaľ známy. Ten červený stĺpec hovorí, nielen že máme najvyššiu, žiaľbohu nezamestnanosť, ale že rástla najrýchlejšie s pomedzi všetkých krajov.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Výrok Ľudovíta Kaníka hodnotíme ako pravdivý, pretože BBSK má skutočne za druhý štvrťrok 2013 (posledný zverejnený údaj za štvrťroky, pozn.) najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých krajov. Je tiež pravda, že v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom narástla nezamestnanosť najviac v BBSK.


Podľa údajov ŠÚ SR narástla miera nezamestnanosti v troch krajoch: BBSK, PSK a BSK. V BBSK bol tento nárast najväčší, keď z 18,9% v prvom štvrťroku 2013 stúpla nezamestnanosť na 20,27% v druhom štvrťroku 2013, teda o 1,37 p.b.. V BSK a PSK stúpla nezamestnanosť len o 0,10 p.b., resp. o 0,07 p.b..

Pozn.: Miera nezamestnanosti v % podľa VZPS

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error