DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Z toho 150 miliónového rozpočtu, bežné výdavky dnes tvoria takmer 128 miliónov eur. Bežné výdavky samosprávneho kraja. Z tých 128 miliónov eur činnosť úradu samosprávneho kraja, tzn. činnosť tých úradníkov, réžia prevádzková, ktorá sama o sebe pre ľudí ešte nič nevytvorila zhltne 42 miliónov eur. 33% zo všetkých bežných výdavkov idú na chod úradu samosprávneho kraja.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Nepravda

Výrok Mariana Kotlebu hodnotíme ako nepravdivý, pretože bežné výdavky BBSK síce v poslednom roku predstavovali necelých 128 zo 152,6 miliónov eur celkovo vyčerpaných prostriedkov, nie je však pravda, že na činnosť úradu dal BBSK v minulom roku 42 miliónov eur.

Marian Kotleba hovoril o výdavkoch na činnosť úradu vo výške necelých 42 miliónov eur. Podľa údajov Záverečného účtu BBSK za rok 2012 (.pdf, str. 41) dostaneme sumu necelých 42 miliónov eur po sčítaní položiek "Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné" a "Poistné a príspevok do poisťovní". Z týchto peňazí nie je však financovaný len chod úradu, ale aj platy učiteľov či zamestnancov domovov sociálnych služieb.

V uvedenom dokumente sa v časti "Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa oddielov" uvádza, že "Výdavky verejnej správy (Úrad)" boli za rok 2012 čerpané vo výške 10 978 948,38 eur. Suma 42 miliónov eur, ktorú uvádza Marian Kotleba, je teda nesprávna.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error