DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

34% nášho územia sú chránené územia. Máme tu myslím 2700 kultúrnych pamiatok.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Ľudivít Kaník uvádza správne údaje o veľkosti chráneného územia a počet kultúrnych pamiatok uvádza len s minimálnou odchýlkou. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa článku na portáli enviromagazín.sk veľkoplošné chránené územia zaberajú cca 26% územia Banskobystrického kraja. Portál uzemneplany.sk, podobne ako samotná stránka BBSK však uvádzajú číslo 34,82% územia kraja.

Podľa registra národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu SR sa k 3. aprílu 2013 nachádza v Banskobystrickom kraji 2590 kultúrnych pamiatok. V porovnaní s uvádzaným číslom 2700 tak ide o odchýlku cca 4%.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error