DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Nariekame nad tým, že nám odbúdajú deti, ktoré do týchto škôl chodia, ale nám odbúda obyvateľstvo z kraja.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 31.10.2013
Pravda

Pri porovnaní údajov o počte obyvateľstva za posledné roky môžme naozaj konštatovať, že obyvateľstvo v BBSK ubúda.


POZN.: Údaje roku 2011 zohľadňujú výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Stredný stav obyvateľstva sa počíta ako aritmetický priemer počiatočného a koncového stavu obyvateľstva v referenčnom roku. Do roku 2010 sa spracovával bilančnou metódou k 1. 7. referenčného roka. Od roku 2010 sa spracováva k 31.12. referenčného roka.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error