DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Za posledné dva roky sme dosiahli stav, že už nemocnice v našom kraji nevytvárajú dlhy a ani jedným eurom nezaťažujú samosprávny kraj.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Neoveriteľné

Podobný výrok sme už overovali v predvolebnej debate Vladimíra Maňku s Ľudovítom Kaníkom z dňa 26. septembra 2013.

Nepodarilo sa nám získať žiadne informácie o procese vysporiadania dlhov medzi krajom a veriteľmi. Podľa stránky BBSK v súčasnosti spadajú pod jeho pôsobnosť iba dve zdravotnícke zariadenia, ani o jednom z nich sme nezistili informácie o existencii dlhu. Kým niektoré zdravotnícke zariadenia v kraji sú známe ako dlžníci, tieto nespadajú pod BBSK. Z dôvodu nedostatku zdrojov však výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error