DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

My musíme platiť učiteľov, ľudí z domov sociálnych služieb, čo sa starajú o tých ľudí, ktorí sú postihnutí, to znamená, to sú tieto peniaze ... (Bezprostredná reakcia na M. Kotlebu: "Hovorím čisto o bežných výdavkoch na chod úradu BBSK, 42 miliónov eur", pozn.)

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Vladimír Maňka v reakcii na tvrdenie Mariana Kotlebu uvádza správne údaje, pretože spomínaných 42 miliónov eur nie sú výdavky na chod úradu BBSK ale zahŕňajú v sebe viac oblastí.


Marian Kotleba hovoril o výdavkoch na chod úradu vo výške necelých 42 miliónov eur, jeho tvrdenie sme však označili za nepravdivé (pozri výrok Mariana Kotlebu "Z toho 150 miliónového rozpočtu ...", pozn.).

Podľa údajov Záverečného účtu BBSK za rok 2012 (.pdf, str. 41) dostaneme sumu necelých 42 miliónov eur po sčítaní položiek "Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné" a "Poistné a príspevok do poisťovní". Z týchto peňazí nie je teda financovaný len chod úradu, ale aj platy učiteľov či zamestnancov domovov sociálnych služieb.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error