DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Máme (BBSK, pozn.) najväčší počet historických pamiatok.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Nepravda

Pamiatkový úrad nerozlišuje tzv. historické pamiatky. Vychádzajúc z platnej legislatívy rozlišuje národné kultúrne pamiatky. Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. je Pamiatkový fond "súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len "kultúrna pamiatka"), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny." Podľa registra národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu SR sa k 3. aprílu 2013 najviac kultúrnych pamiatok nachádza v Prešovskom kraji (3893), až potom nasleduje Banskobystrický kraj s 2590 pamiatkami.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error