DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

V tomto roku rozbiehame duálne vzdelávanie. To čo robí Podbrezová, robíme aj my. Ideme to robiť s Continentalom, Podpolianskymi strojárňami Detva, ďalšie dve firmy v Banskej Bystrici.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Výrok Vladimíra Maňku hodnotíme ako pravdivý, pretože v Podbrezovej existuje duálne vzdelávanie a podobný projekt zavádza aj BBSK s firmou Continental. Keďže posledná časť výroku hovorí len o plánoch BBSK, nepodarilo sa nám overiť uvedené informácie.

O duálnom vzdelávaní v Podbrezovej píše dvojtýždenník Podbrezovan:
"Ako jediná škola na Slovensku praktizuje SSOŠH ŽP duálny systém vzdelávania. Učebné plány a ťažisko vzdelávania sa orientujú na potreby zriaďovateľa. Žiaci získavajú praktické zručnosti priamo vo výrobnom procese Železiarní Podbrezová pod vedením inštruktorov z výroby a postupne sa oboznamujú so svojim budúcim pracoviskom. Zriaďovateľ poskytuje absolventom svojej školy aj garanciu zamestnania."

Denník SME píše o zavádzaní rovnakého projektu v spolupráci BBSK a firmy Continental :
,,Firma Continental Automotive Systems Slovakia (...) zároveň rozbieha spoluprácu s Banskobystrickým samosprávnymi krajom (BBSK) pri vzdelávaní študentov v regióne v odbore strojárstva."

Portál ZVonline.sk:
,,Spoločnosť Continental vyvíja aj aktivity s cieľom zaviesť odborné profesijné vzdelávanie prispôsobené potrebám závodu a potrebám trhu. Práve v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a predstaviteľmi vlády pracujú na zavedení duálneho vzdelávania v našom regióne. Tento systém by mal pripraviť kvalifikovaných pracovníkov pre trh práce, podobne, ako to funguje v Nemecku a iných krajinách. Uvedený model predpokladá tri roky praktického a teoretického vzdelávania vždy 4 dni v týždni priamo vo firmách a jeden deň sa realizuje výučba v odbornom učilišti. Po úspešne zloženej skúške je mladý človek schopný odborne a samostatne pracovať vo vyučenom odbore."

Nenašli sme žiadne zdroje, ktoré by potvrdzovali spoluprácu s Popdpolianskými strojárňami v Detve alebo ďalšími firmami v Banskej Bystrici. V Regionálnej stratégii rozvoja odborného vzdelávania v BBSK sa spomína iba zámer spolupracovať na duálnom vzdelávaní s jednotlivými subjektami.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error