DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Sme jediný kraj, ktorý za 3 a pol roka znížil evidovanú mieru nezamestnanosti o 1,2% pričom všetky ostatné kraje túto nezamestnanosť zhoršili.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý pretože pri porovnaní dostupných údajov za posledných 14 štvrťrokov (tri a pol roka) možno konštatovať, že miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji klesla o 0,76 p.b. a nie o 1,2 p.b. (percentuálneho bodu, pozn.). Navyše vo všetkých ostatných krajoch za toto obdobie tiež klesla nezamestnanosť.

Podľa údajov ŠÚ SR bola v prvom štvrťroku 2010 v BBSK miera nezamestnanosti podľa VZPS 21,02% a v druhom štvrťroku 2013 (posledný dostupný, pozn.) to bolo 20,26%. Teda pokles o 0,76 p.b.. Ako sme už uviedli, aj v ostatných krajoch počet nezamestnaných klesol. Najvýraznejší pokles, zo 16,38% na 12,95%, bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji.


Pozn.: Miera nezamestnanosti v % podľa VZPS

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error