DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Aj za vlády keď bol pán Kaník, tak bola v našom kraji najvyššia nezamestnanosť a my sme prvý krát v histórii Slovenskej republiky, nie sme na poslednom mieste.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 04.11.2013
Nepravda

Výrok Vladimíra Maňku hodnotíme ako nepravdivý. Nie je totiž pravda, že by prvýkrát v histórii nebol BBSK krajom s najvyššou mierou nezamestnanosti.


BBSK patrí medzi tie kraje, ktoré sa v štatistikách nezamestnanosti umiestňujú na chvoste rebríčka. Nie je však pravda, že by bol vždy na poslednom mieste. Toto možno ilustrovať nasledujúcim grafom, ktorý porovnáva štvrťročné údaje BBSK, PSK a KSK od roku 2008 (štvrťročné údaje z predchádzajúcich rokoch ŠÚ SR nemá k dispozícií, pozn.). V druhom štvrťroku 2010 mal PSK vyššiu mieru nezamestnanosti ako BBSK, v ďalších troch štvrťrokoch mal BBSK dokonca nižšiu nezamestnanosť ako zvyšné dva kraje. Takáto situácia sa zopakovala v treťom štvrťroku 2011 a v prvom, treťom a štvrtom štvrťroku 2012.

Pozn.: Miera nezamestnanosti v % podľa VZPS

Vladimír Maňka spomína aj konkrétne obdobie, kedy bol ministrom práce Ľudovít Kaník, teda október 2002 až október 2005. V roku 2005 mal však Košický kraj v mesiacoch apríl až júl vyššiu evidovanú mieru nezamestnanosti ako Banskobystrický kraj.

mesiac/rokapríl 2005máj 2005jún 2005júl 2005
Košický kraj18,3717,7917,6417,36
Banskobystrický kraj18,3217,6417,3517,34
ZDROJ: ÚPSVaR

Hore uvedené údaje sú za jednotlivé mesiace. Na doplnenie upozorňujeme aj na dostupné medziročné údaje ŠÚ SR. Tie taktiež dementujú slová Vladimíra Maňku, keďže v rokoch 1998 - 2001, 2011 a 2012 bola miera nezamestnanosti v BBSK až druhá, resp. tretia najvyššia. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error