DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Nám odbúda v kraji ročne 1500 až 1700 žiakov. ... desať rokov si to spočítajte, to je nejakých 16 000 detí.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Kedže v kompetencii VÚC je zriaďovanie stredných škôl, predpokladáme, že Vladimír Maňka hovoril o úbytku žiakov na stredných školách. Podľa našich výpočtov ubúdalo v posledných rokoch v BBSK približne 1300 až 1800 žiakov. Na základe nižšie uvedenej tabuľky sme vypočítali, že v posledných rokoch ubúdalo na stredných školách v priemere 1558,5 žiakov za rok. Toto číslo je v zásade v súlade s intervalom, ktorý uvádza Vladimír Maňka.

Podľa Štatistickej ročenky školstva, ktorú vydáva Ústav informácií a prognóz školstva, boli počty žiakov na stredných odborných školách a gymnáziách v BBSK v posledných rokoch nasledujúce:
RokSOŠGymnáziáSpoluRozdiel
200919 0098 613
27622 
201017 9258 161
26086 -1536
201116 8037 484
24287 -1799
201215 7606 959
22719 -1568
201315 007
6 381
21388-1331

(údaje sú vždy k 15. septembru daného roka, pozn.)

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error