DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov
Na telo - 07.10.2012
Diskusia, v ktorej sa na jesen ocitne minister financií nemôže byt o nicom inom ako o rozpocte a bedákaní na co všetko nie sú peniaze a komu treba zobrat, aby nejaké boli. Ak tento základný vzorec obohatíte jemnou príchutou krízy, neschopnostou bývalej vlády a pohrozíte sankciami z EÚ dostávate základný nácrt argumentácie Petra Kažimíra, takej nepriestrelnej ako telefonické hlasovanie. Oponentúru mu v tomto prípade prišiel robit Ivan Štefanec.

Peter Kažimír

SMER-SD
13 6 3 4

Ivan Štefanec

KDH
5 3 3 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Peter Kažimír
 • Ivan Štefanec
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Kažimír

SMER-SD

Minister životného prostredia minul namiesto 20 miliónov eur z enviromentálneho fondu 29 miliónov eur.

Na telo - 09.10.2012
Neoveriteľné

Na základe verejne dostupných zdrojov Demagog.sk nevie overiť tvrdenie ministra financií. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný....

Peter Kažimír

SMER-SD

Lebo všetci na okolo sú v recesii, sú proste pod nulou, idú naspäť, a my máme aspoň teda 2,5% na budúci rok 2% rast.

Na telo - 08.10.2012
Zavádzajúce

Minister financií zavádza, pretože na jednej strane správne uvádza odhady rastu HDP pre Slovensko, na druhej strane však zámerne zhoršuje ekonomickú kondíciu okolitých krajín.Komentár IFP z 14. septembra 2012 uvádza prognózu rastu HDP:"MF SR zachováva odhad rastu HDP v tomto roku na hodnote 2,5%, ke...

Peter Kažimír

SMER-SD

Tých 9 projektov (žiadajúcich investičné stimuly) sme zdedili z dielne pána ministra Miškova. Povedzte úplne úprimne, že celý tento balík bol na rokovaní vlády za vlády Ivety Radičovej. A Samsungu, ktorý bol konkrétny príklad na udržanie, ste chceli dať.

Na telo - 08.10.2012
Zavádzajúce

P. Kažimír správne uvádza 9 návrhom na poskytnutie investičnej pomoci, ktoré boli navrhnuté ministrom hospodárstva J. Miškovom. P. Kažimír zavádza keď tvrdí, že pôvodný zámer investičnej pomoci bolo udržanie pracovných miest, pretože v návrhu pomoci sa uvádza modernizácia výroby. Je však pravdou, ná...

Ivan Štefanec

KDH

ale pripomínam, že minulý rok v tej konsolidácii rast platov v školstve, bol vyšší ako plat priemerných platov.

Na telo - 08.10.2012
Zavádzajúce

Mzdy v oblasti vzdelávania rástli v priebehu roka 2011 viac ako mzdy v národnom hospodárstve. Na druhej strane ak sa na vývoj miezd pozrieme medziročne je evidentné, že priemerné mzdy v hospodárstve rástli rýchlejšie ako priemerné platy v oblasti vzdelávania.Podľa údajov zverejnených Štatistickým úr...

Peter Kažimír

SMER-SD

Viete o tom, že máme 24 škôl, ktoré majú 8 žiakov. 7 škôl, ktoré majú 4 žiakov. Viete o tom, že máme 600 škôl, každá jedna by sa zmestila do jedného autobusu?

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Výrok Petra Kažimíra považujeme za pravdivý, kedže uvádza podobné čísla ako Mapa regionálneho školstva. Pomocou Mapy regionálneho školstva je možné vyhľadať si školy podľa počtu žiakov. Až 67 škol zriadených obcou alebo VÚC má 10 a menej žiakov, pri orientačnej kapacite autobusu ...

Peter Kažimír

SMER-SD

Priority sú preč, priority odišli s poslednou prognózou, ktorá nám znížila príjmy v budúcom roku skoro o 200 miliónov eur.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Peter Kažimír má na mysli prognózu IFP, ktorá skutočne hovorí o výpadku oproti súčasnému stavu o 233 miliónov eur v roku. P. Kažimír hovorí o skoro 200 miliónov eur. Výrok aj napriek čiastočnej nepresnosti hodnotíme ako pravdivý, pretože P. Kažimír si zaokrúhlením prognózovaného výpadku nezlepšuje p...

Ivan Štefanec

KDH

Výdavky (štátneho rozpočtu, pozn.) minuloročné klesli oproti roku 2010.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Ivan Štefanec nešpecifikuje aké výdavky mali byť v roku 2011 nižšie oproti predchádzajúcemu roku. Ak vychádzame zo štátnych rozpočtov na roky 2010 a 2011 tak celkové výdavky štátneho rozpočtu boli v roku 2011 o takmer 650 miliónov eur vyššie ako tomu bolo v roku 2010.Výdavky štátneho rozpočtu v roku...

Peter Kažimír

SMER-SD

Viete veľmi dobre o tom ako v Tipose si zobrali vaši nominanti 510 tisíc eur tantiém len preto, že rozpustili rezervu a hospodársky výsledok.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 26. júna 2012).Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa Protokol NKÚ o o výsledku kontroly v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TIPOS, je zrejmé, že zníženie rezervy súvisiacej so sporom s Lemikonom, zá...

Peter Kažimír

SMER-SD

Môj predchodca (I. Mikloš, pozn.) zaplatil v marci tohto roku vyše 700 tisíc eur na odmeny.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

Podľa dostupných informácií boli odmeny v roku 2012 vyplatené v mesiaci január a nie marec ako uvádza P. Kažimír. Ministerstvo financií SR neuviedlo presnú celkovú čiastku. Ministerstvo financií vyplatilo približne 700 tisíc eur na vianočných odmenách ešte v roku 2010, na polročných odmenách v ...

Ivan Štefanec

KDH

To že ste sa vy dohodli so živnostníkmi, podnikateľmi, tiež to nie je pravda. Zástupca malých podnikateľov nikdy nebol prizvaný na jednanie.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v sérií rokovaní zástupcovia SAMP neboli prizvaní a na stretnutiach sa tak nezúčastnili a tým pádom ani nepodieľali na dohode. Slovenský živnostenský zväz (SZZ) na svojej stránke uvádza, že v období od 28. mája až 14. júna 2012 sa uskutočnilo na MPSVR SR ni...

Peter Kažimír

SMER-SD

Prvý pilier produkoval 900 miliónov straty.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Výrok P. Kažimíra hodnotíme ako pravdivý, pretože na čísle 900 miliónov eur sa zhoduje ako súčasný tajomník J. Burian ako aj bývalý minister práce J. Mihál. Podobný výrok sme už overovali už v minulosti (Na telo z 24. júna 2012)J. Burian, súčasný štátny tajomník MPSVaR sa v Hospodárskych listoc...

Ivan Štefanec

KDH

80% nášho domáceho produktu je export.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

I. Štefanec uvádza údaj, ktorý sa veľmi blíži našim prepočtom. Preto hodnotíme výrok ako pravdivý.Podľa našich výpočtov bol na základe údajov ŠÚ SR podiel exportu v roku 2011 na HDP v roku 2011 na úrovni 82,47 % (celkový vývoz/HDP). Komentár Inštitútu finančnej politiky (.pdf) z 15. júna 2012 r...

Peter Kažimír

SMER-SD

Čiže ak hovoríme o 23% sadzbe pre daň z príjmov právnických osôb, to čo platia firmy. A je to stále pod priemerom Európskej únie.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Tvrdenie P. Kažimíra je pravda. V dokumente vypracovanom pre NBS  Vybrané prvky daňovej techniky v kontexte zdaňovania príjmov (pdf., s. ), sa uvádza, že   v krajinách EU 27 klesli priemerné sadzby z 31,9% na 23,2%, pričom ide o roky 2000, 2010, 2011. Inými slovami v roku 2011 bo...

Peter Kažimír

SMER-SD

Výber dane z príjmov právnických osôb, to znamená to, čo platia firmy, bol minulý rok o 100 miliónov nižší ako vykázala minulá vláda.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

V roku 2011 ako aj v roku 2012 sa jedná o približne 100 miliónov eur nižší výber DPPO. Výrok P. Kažimíra hodnotíme ako pravdivý.P. Kažimír vychádza z daňovej prognózy IFP z 27. septembra 2012.  Prognóza znižuje odhad daní z príjmov pre právnické osoby (DPPO). Za rok 2011 bol boli DPPO o 91,3 mi...

Ivan Štefanec

KDH

Budeme mať vyššie priame (DPPO, pozn.) dane ako Češi, Maďari, Poliaci.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

I. Štefanec tvrdí pravdu daň z príjmov právnických osôb je najvyššia z uvedených krajín. Podobný výrok sme overovali už v minulosti, (Na telo, 30. septembra 2012):Podľa agentúry SITA z 28. septembra 2012 ministri vlády Roberta Fica odsúhlasili novelu zákona o dani z príjmov, na základe kto...

Ivan Štefanec

KDH

Ešte tri dni pred voľbami váš premiér, vtedy len predseda, neskorší premiér hovoril, že vy sa nedotknete druhého piliera.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

Poslanec I. Štefanec hovorí nepravdu ak tvrdí, že R. Fico sa tri dni pred voľbami vyjadril, že druhého piliera sa nedotkne. Tri dni pred voľbami R. Fico síce odmietol znižovanie odvodu, deklaroval však snahu opäť zaviesť garancie, čo môžeme považovať za istý zásah do druhého piliera. Inými...

Peter Kažimír

SMER-SD

Napríklad výdavkový paušál, sme sa dohodli so živnostníkmi, že budeme limitovať výdavkový paušál na úrovni 420 eur mesačne. Teraz bol bez stropu. Ale dotýka sa to 17% živnostníkov.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Je pravdou, že na výdavkovom paušály sa dohodli zástupcovia živnostníkov a vlády. Je taktiež pravdou, že paušál je nastavený na úrovni 420 eur mesačne a táto zmena by sa malo podľa dôvodovej správy dotýkať 17% živnostníkov. SITA (14. júna 2012):"Súčasné 40-percentné paušálne výdavky sa ohr...

Peter Kažimír

SMER-SD

Váš(balík vlády Ivety Radičovej, pozn.) balík konsolidácie dopadol na hospodársky rast v objeme 0,8% náš to sú konkrétne čísla. Náš je projektový na 0,5%.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

P. Kažimír uvádza správne čísla. Dopad konsolidačného balíka súčasnej vlády je odhadovaný na 0,5 p.b. Minister financií správne uvádza dopad konsolidačných opatrení vlády I. Radičovej. Výrok P. Kažimíra hodnotíme ako pravdivý.Podľa poslednej prognózy IFP z 14.  septembra 2012 pre...

Peter Kažimír

SMER-SD

Nárast výdavkov je ale nie o 13% ako nám to majstri v šetrení naplánovali na tento rok, ale celkové výdavky sú o vyše 4% vyššie.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

Nepresné číslo uvádza P. Kažimír v prípade navýšených výdavkov na rámec rozpočtu. Podľa posledných informácií celkové výdavky sú navýšené o 3,3%. Toto číslo po zaokrúhlení je 3% ani nie 4% ako spravil P. Kažimír. Minister financií nehovorí pravdu o navýšených celkových výdavkoch. "Plnenie rozpo...

Peter Kažimír

SMER-SD

Ale v tomto rozpočte na tento rok ste nám naplánovali navýšenie výdavkov oproti skutočnosti minulého roku o vyše 13%. Rozpočet 2012 oproti skutočnosti 2011 je o vyše 13% vyšší.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Na základe našich prepočtov ako aj správy MF SR je pravda, že výdavky v rozpočte na rok 2012 sú o vyše 13% vyššie ako tomu bolo v roku 2011.Skutočné výdavky štátneho rozpočtu za rok 2011 boli podľa MF SR 15 278 042 000 eur Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 v súlade so zákonom 511/...

Peter Kažimír

SMER-SD

Viete, že vyše 60% ľudí v tejto krajine zarába menej ako priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorá je vyše 800 eur.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Za smerodajné údaje budeme brať platy zamestnancov, a nie iných foriem pracovného pomeru. Výrok hodnotíme ako pravdivý, na základe analýzy Štruktúra miezd v SR 2011 (.pdf), ktorá bola vydaná Štatistickým úradom SR v júni 2012.V analýze (str. 1) sa uvádza, že priemerná hrubá mesačná mzda v SR za...

Peter Kažimír

SMER-SD

Tá hranica (fyzické osoby platiace 25% daň z príjmu) je nastavená na úrovni 3300 eur. Týka sa to jedného percenta ako hovoríte jedného percenta pracujúcich.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Vládny dokument o vplyvoch zmeny zákona o dani z príjmov uvádza, že príjem nad 3311 eur dosahuje podľa distribúcie príjmov 1,2% zamestnancov SR. P. Kažimír uvádza zaokrúhlené číslo. Výrok hodnotíme ako pravdivý Dňa 28. septembra 2012 schválila vláda R. Fica zvýšenie dane z príjmu fyzickej osoby...

Peter Kažimír

SMER-SD

... Je verejne známe, že pokles príjmov aj v tomto roku aj v budúcom roku vážne zasiahla prípravu rozpočtu. Ale aj realizáciu toho, čo sa deje v tomto roku. My sme prišli na základe prognóz len v tomto roku o skoro 500 miliónov eur. 478 miliónov eur.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

P. Kažimír upresňuje zaokrúhlenú sumu 500 miliónov eur nesprávne. Podľa oficiálneho dokumentu ide o presne 498,2 milióna eur a nie o 478 miliónov eur ako uvádza P. Kažimír.Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcie vývoja do konca roka uvád...

Peter Kažimír

SMER-SD

Druhý pilier ďalších 200 miliónov eur straty.

Na telo - 09.10.2012
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám zistiť stratu, ktorú má vytvárať druhý pilier....

Peter Kažimír

SMER-SD

Jedna poznámka ohľadom učiteľom na tento rok, alebo platov učiteľov na tento rok. O 5%. Vy o tom nemusíte možno vedieť ale to kúzelné zvýšenie o 5% sa udialo hlavne preto, že sa hralo so štatistikami, pán Štefanec a počet učiteľov bol upravený skoro o 4 tisíc.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

 Tvdenie P. Kažimíra nie je pravda.Deník Pravda.sk uvidol, že 09. októbra 2012 sa má zísť Hospodárska a sociálna rada, ktorá má rokovať o návrhu štátneho rozpočtu,  10. októbra by mala zasadať vláda. Až tá by  mala rozhodnúť či ustúpi učiteľom alebo nie. Odborári stále trvajú na svojich požiadavkach...

Ivan Štefanec

KDH

Žiadna vláda doteraz stimuly na udržanie pracovných miest nedala.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Výrok I. Štefanca je pravdivý, pretože doterajšie vládne stimuly sa zameriavali na podporu investícií a na projekty vytvárania nových pracovných miest.  Podporované boli najmä programy na podporu vzniku pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Exminister financií Miškov v minulo...

Peter Kažimír

SMER-SD

Máme dohodu, že sa stretneme v utorok a budeme spolu rokovať a nielen s učiteľmi, pretože nás čaká v pondelok kolektívne vyjednávanie so zástupcami všetkých...

Na telo - 08.10.2012
Zavádzajúce

Podľa dostupných informácií kolektívne vyjednávania je na programe v utorok 9. októbra a nie aj v pondelok ako tvrdí P. Kažimír. Minister financií si pravdepodobne pomýlil deň. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.Televízia TA3 informuje o plánovaných stretnutiach ministrov školstva a financií:"Ministri ...

Peter Kažimír

SMER-SD

V piatok by sa malo spisovať memorandum s vyššími územnými celkami so ZMOSom o tom, že aj samospráva sa bude správať tak ako štát v budúcom roku, to znamená, že pôjde o 10% šetrenie. O 10% dole z bežných výdavkami a 5% zo mzdovými.

Na telo - 08.10.2012
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám zistiť či sa bude 12. októbra 2012 spisovať memorandum s VÚC a so ZMOSom....

Ivan Štefanec

KDH

Vy len odsúvate, beriete peniaze, nerozdeľujete ich (zmenami v druhom pilieri, pozn.), v prvom pilieri teraz, ale posúvate ten problém do budúcnosti, čím bude ešte horšie. Je to tak, pán minister, veď každý ekonomický analytik toto potvrdí.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

Analýzy hovoria o potrebe reformy. Nájdeme však aj analytikov, ktorý považujú zmeny v sociálnom poistení a prerozdeľovaní medzi prvým a druhým pilierom ako dobré a nevyhnutné riešenie. Samotná analýza dopadov súčasnej reformy je pomerne slabá, neexistuje oficiálna prognostika dopadov reformy. Výrok ...

Peter Kažimír

SMER-SD

Švédsko znižuje daň z príjmu. Ale zabúdate na to, že Švédi majú 30% daň z dividend. Zabúdate na to, že Švédi majú pre fyzické osoby dolnú hranicu 30% a hornú 60%.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Portál tmagazine potvrdzuje, že Švédsko skutočne znižuje daň z príjmu a to od 1. januára 2013. Švédsko znižuje korporátnu daň z príjmu na 22% z 26,3%. Portál taxrates.cc hovorí,  pre fyzické osoby sa pohybujú od 20% až do približne 57,77%. Daň z divident je vo Švédsku skutočne 30...

Peter Kažimír

SMER-SD

Dokonca analýzy konkrétne hovoria o tom, že firmy sa začínali pri 19% dani vyhýbať spôsobu platenia, takže proste faktúry na čierno.

Na telo - 08.10.2012
Neoveriteľné

Neviem akú analýzu má minister financií na mysli. Výrok ministra financií hodnotíme neoveriteľný.Inštitút finančnej politiky publikoval 27.septembra 2012 prognózu, v ktorej hovorí, že dôjde k zníženiu daňových príjmov. Prognóza znižuje odhad daní z príjmov pre právnické osoby (DPPO). Za ro...

Ivan Štefanec

KDH

Pán minister (Kažimír, pozn.), tento rok míňate vo výdavkoch štátneho rozpočtu 600 miliónov viac než minulý rok.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

I. Štefanec nehovorí pravdu. Vláda R. Fica míňa o približne 342 resp. 349 miliónov viac oproti roku 2011, nie však o 600 miliónov ako uvádza I. Štefanec. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa zákona 498/2010 Z.z. (.pdf) sú vyčíslené na 16 957 77...

Peter Kažimír

SMER-SD

Ak chcem hovoriť o základných výdavkoch štátu ku koncu septembra,. Tak šetríme 500 miliónov eur v alikvotnom vnímaní. To znamená za prvých 9 mesiacov sme vyškrtli výdavky v objeme vyše 120 miliónov eur.

Na telo - 08.10.2012
Neoveriteľné

Ahoj...tento výrok neviem či som dobre spravila..sa mi to vôbec nejako nezdá a tú druhú polovicu nestíham fakt zrátať, lebo je toho strašne veľa :( a v médiách som tú informáciu nikde nenašla. Ministerstvo financií SR uvádza na svojom webe priebežné plnenie štátneho rozpočtu k 28. 9. 2012: plánované...

Ivan Štefanec

KDH

Minulý rok to boli 2 tretiny z konsolidácie.

Na telo - 08.10.2012
Zavádzajúce

I. Štefanec uvádza správne, že ukrojenie 2,9% z deficitu predstavuje približne dve tretiny z plánovanej konsolidácie pod 3% HDP. Treba však drať do úvahy, že medzitým sa zhoršili prognózy a v skutočnosti bude treba ušetriť viac. Preto ak porovnáme nominále hodnoty toho čo vláda I. Radičovej uše...

Ivan Štefanec

KDH

A vieme, že aj na Slovensku aj v ostatných krajinách keď sa zaviedol systém rovnej dane, tak narastal počet pracovných miest.

Na telo - 08.10.2012
Zavádzajúce

Poslanec Štefanec sa dopúšťa neprípustného zjednodušovania a zavádzania. Systém rovnej dane môže mať rôzne podoby. Veľmi zjednodušene ide o systémy kde vždy platí rovnaká daňová sadzba kategórie odvádzateľov dane. Napríklad môže ísť o systém, kde platí rovnaká "rovná" daň pre kategóriu fyzickýc...

Peter Kažimír

SMER-SD

...náš balík, ktorý musíme dať dohromady v tomto a budúcom roku sa dotýka skoro 2,5 miliardy eur.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže viaceré zdroje i naše výpočty udávajú sumu vo výške približne 2,233 - 2,333 mld. eur, čo možno považovať za skoro 2,2 - 2,4 miliardy eur a nie 2,5 ako uvádza P. Kažimír.Podobný výrok o potrebnom objeme financií na konsolidáciu sme overovali už v minulosti (Na te...

Peter Kažimír

SMER-SD

Tá hranica (pre FO, pozn.) je nastavená na úrovni 3300 eur. Hrubého príjmu aby sme boli úplne presní a príjem, ktorý sa očakáva z tohto opatrenia je vyše 50 miliónov eur. V budúcom roku.

Na telo - 08.10.2012
Nepravda

P. Kažimír nehovorí pravdu, pretože príjmy vyplývajúce z progresívnej dani z príjmov pre FO sa v roku 2013 odhadujú na takmer 43 miliónov eur a nie vyše 50 miliónov ako tvrdí minister financií. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  Najnovšia daňová reforma schválená Vládou SR 28. septembra 2012 hovo...

Peter Kažimír

SMER-SD

...skoro 500 miliónov eur. 478 miliónov eur. Pre vašu predstavu to sú všetky peniaze, ktorými ročne pracuje napríklad rezort zahraničných vecí, hospodárstva a kultúry dohromady.

Na telo - 08.10.2012
Pravda

Príklad P.Kažimíra nie úplne presný, no vzhľadom na to, že hovorí o približnom objeme financií, výrok hodnotíme ako pravdivý.Vychádzame zo zákona o štátnom rozpočte 7. decembra 2011. P. Kažimír prirovnáva sumu 478 miliónov eur k výdavkom v rezorte zahraničných vecí, hospodárstva a kultúry, čo je spo...

success
error