DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Vy len odsúvate, beriete peniaze, nerozdeľujete ich (zmenami v druhom pilieri, pozn.), v prvom pilieri teraz, ale posúvate ten problém do budúcnosti, čím bude ešte horšie. Je to tak, pán minister, veď každý ekonomický analytik toto potvrdí.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Nepravda

Analýzy hovoria o potrebe reformy. Nájdeme však aj analytikov, ktorý považujú zmeny v sociálnom poistení a prerozdeľovaní medzi prvým a druhým pilierom ako dobré a nevyhnutné riešenie. Samotná analýza dopadov súčasnej reformy je pomerne slabá, neexistuje oficiálna prognostika dopadov reformy. Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože niektorí analytici nehovoria o presúvaní problému v čase ale považujú súčasné riešenia za nevyhnutné a správne.

Analytik INESS Radovan Ďurana tvrdí: 

"Odkladanie zásadnej reformy dôchodkového systému bude podľa neho znamenať vyššie náklady v budúcnosti. Penzijný systém na Slovensku by sa mal podľa INESS prehodnotiť od základov."

Novelu zákona o sociálnom poistení hodnotí R. Ďurana ako len dočasné riešenie len problémov prvého piliera, skutočné riešenie odkladá na budúce generácie.

Ján Šebo, docent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela: 

"Navrhované zmeny sú ekonomicky aj finančné správne, i keď pre budúcich dôchodcov to prinesie nižšie dôchodky."

Peter Goliaš, analytik INEKO hovori: 

"Kľúčové opatrenia, ktoré pomáhajú zlepšiť udržateľnosť dôchodkového systému, sú predĺženie dôchodkového veku, zníženie miery náhrady a zníženie valorizácie na úroveň inflácie. Problém však je, že ich vláda odkladá až na rok 2016, čiže nie je záruka, že nová vláda bude s týmito zmenami súhlasiť, a navyše každý rok je stratený, pretože deficit Sociálnej poisťovne je už dnes obrovský. Čím viac to odkladáme, tým viac musíme financovať dôchodky z daní alebo na dlh, čo spomaľuje hospodársky rast."

Vladimír Baláž, prognostik Slovenskej akadémie vied:

"Domnievam sa, že prispievajú (zmeny v zákone o soc. poistení k udržateľnosti prvého piliera. pozn), a to niekoľkými spôsobmi. Od roku 2017 sa má predlžiť vek odchodu do dôchodku, aj keď bude naviazaný na istú dĺžku dožitia. Je tam však istý posun v tom, že ľudia budú pracovať dlhšie. Ďalším faktorom je, že neúnosná miera v zásluhovosti v prvom pilieri sa redukuje. Budú tým poškodení lepšie zarábajúci ľudia, ale na druhej strane sa nebudú tak prudko otvárať nožnice medzi najnižšími a najvyššími dôchodkami."

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error