DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Tá hranica (pre FO, pozn.) je nastavená na úrovni 3300 eur. Hrubého príjmu aby sme boli úplne presní a príjem, ktorý sa očakáva z tohto opatrenia je vyše 50 miliónov eur. V budúcom roku.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Nepravda

P. Kažimír nehovorí pravdu, pretože príjmy vyplývajúce z progresívnej dani z príjmov pre FO sa v roku 2013 odhadujú na takmer 43 miliónov eur a nie vyše 50 miliónov ako tvrdí minister financií. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  

Najnovšia daňová reforma schválená Vládou SR 28. septembra 2012 hovorí o daniach z príjmu fyzických osôb nasledovne:

Sadzba dane zo základu dane
a) fyzickej osoby zisteného podľa § 4 je
1.)    19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, 
2.)    
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (aktuálne 3300 eur, pozn)."

Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2013, z tohto dôvodu na tento rok nie je očakávaný žiadny príjem .

Oficiálna kvantifikácia príjmov hovorí o príjmoch v roku 2013 vo výške takmer 43 miliónov eur,  v roku 2014 je to príjem približne 4,5 milióna eur a v roku 2015 je príjem odhadovaný  na takmer 13 miliónov eur. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error