DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ing. Peter Kažimír

SMER-SD
465 100 61 99
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Kažimír

SMER-SD

...my sme už zaviedli takú novinku od 1. januára, ktorá sa týka (zdanení, pozn.) takzvaných digitálnych platforiem. Napríklad taký známy Uber, (...) sprostredkovanie ubytovania cez booking.com a podobne. (...) sme relatívne prišli (...) návrhom, pionierskym v tom zmysle, že sme medzi prvými v Európe, ktorí vlastne zakladá povinnosť takýmto platformám si založiť takzvanú prevádzkáreň a to znamená z príjmov, ktoré budú plynúť z územia Slovenskej republiky a zo služieb poskytovaných na našom území, mali proste platiť dane podľa našich zákonov.

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Peter Kažimír odkazuje na zákon č. 344/2017 Z.z Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018 (s výnimkou niektorých paragrafov, ktoré budú účinné k 1. januára 2019) a skutočne rieši problematiku odvádzania daní z digitálnych platforiem ako sú Uber, Airbnb či Booking.com. Výrok preto ho...

Peter Kažimír

SMER-SD

Toto nie je definitívna podoba zákona (o poistnom dani, pozn.). My máme vyše 250 pripomienok (...).

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Novú daň z poistiek, ktorá by mala nahradiť súčasný 8-percentný odvod z neživotného poistenia, chce rezort financií zaviesť už v októbri 2018. Na návrh zákona smerovalo doteraz celkovo 247 pripomienok, čo znamená len minimálnu odchýlku od čísla 250 spomenutých ministrom financií. Výrok hodnotíme ako...

Peter Kažimír

SMER-SD

My sme tie sadzby dokonca v mnohých citlivých oblastiach znížili z ôsmich percent na šesť, napríklad na majetok, v niektorých oblastiach ešte nižšie.

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

V januári 2018 predložilo Ministerstvo financií SR návrh zákona o dani z poistenia do pripomienkového konania. Novela zákona hovorí o náhrade 8 % odvodu z neživotného poistenia. Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia by mala podliehať dani vo výške od 2 % do 8 %. V prípade poistenia...

Peter Kažimír

SMER-SD

...poistné nepodlieha ani dani z pridanej hodnoty. Potom sú tu proste nejaké iné daňové povinnosti našich poisťovní.

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Výrok odkazuje na zákon č. 222/2004 Z.z. o dani u pridanej hodnoty. Podľa § 37 týkajúceho sa poisťovacích služieb je od dane oslobodená "poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Oslobodená od dane je poisťovacia činnosť Sociálnej poisťov...

Peter Kažimír

SMER-SD

Vo väčšine európskych krajín je takáto (poistná, pozn.) daň zavedená.

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Tzv. daň z poistenia (Insurance Premium Tax) sa odvádza vo väčšine európskych krajín. Podľa The Association of British Insurers (ABI) je daň z poistenia zavedená v 26 z 32 skúmaných európskych krajín (.pdf). V mnohých štátoch sú sadzby odstupňované podľa jednotlivých typov poistenia, prípadne sú nie...

Peter Kažimír

SMER-SD

...takzvaná daň z poistenia nahrádza (poistný, pozn.) odvod, ktorý bol zavedený len od 1. januára minulého roku a proti tomuto odvodu bol obrovský odpor zase medzi poisťovňami.

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Ministerstvo financií chce od októbra 2018 zaviesť novú daň z poistenia. Tá má nahradiť 8 % odvod na neživotné poistenie, ktorý bol zavedený 1. januára 2018. Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) označila odvod za likvidačný a v spolupráci s agentúrou Seesame odštartovali kampaň proti tom...

Peter Kažimír

SMER-SD

...odhad hovorí o tom, že v tomto roku vznikne nových vyše 40 tisíc pracovných miest.

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR zverejnil 5. februára Makroekonomickú prognózu na roky 2017 – 2021 (.pdf). Podľa tejto prognózy by malo byť v roku 2018 vytvorených takmer 40 tisíc pracovných miest na Slovensku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Prognóza viaže vznik nových pracovn...

Peter Kažimír

SMER-SD

Reálne mzdy budú rasť tiež cez 3%.

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Pojmom "reálna mzda" sa označuje množstvo tovarov a služieb, ktoré si zamestnanec za svoj plat môže kúpiť. Meria sa ako pomer rastu platov a inflácie. Podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky (IFP) by mal rast reálnej mzdy v roku 2018 predstavovať 3,2 %. Výrok hodnotíme ako pravdivý.IFP predpoklad...

Peter Kažimír

SMER-SD

..inflácia po rokoch deflácie sa nám proste prebúdza cez jeden z dôvodov je práve zvyšovanie miezd, to je takzvaný dopytový efekt. No a mala by dosahovať úroveň okolo 2%, čo je vlastne cieľ menovej politiky Európskej centrálnej banky po desaťročia (...).

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Európska centrálna banka (ECB) v roku 1998 definovala, že cenová stabilita bude dodržaná ak nárast v cenách podľa indexu (HICP) bude nižší ako dve percentá. V roku 2003 ECB špecifikovala, že je cieľom udržiavať mieru inflácie menej ako dve percentá, ale blízko k tejto hodnote v stredno-dobovom výhľa...

Peter Kažimír

SMER-SD

Keď hovoríme o rekordných rastoch nominálnych miezd, ktoré na prognózovanom období bude vždy cez 5%, tak sú to rekordné čísla (...).

Kažimír o ekonomickom raste - 11.02.2018
Pravda

Výrok sa dotýka priemerného ročného nárastu nominálnej mzdy. Inštitút finančnej politiky prognózuje 5,2 % nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy na rok 2018, analýza z 5. februára 2018 odhaduje nárast nominálnej mzdy v roku 2017 na 4,6 %. Analýza prognózuje vývoj nominálnej mesačnej mzdy až do r...

success
error