DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Keď hovoríme o rekordných rastoch nominálnych miezd, ktoré na prognózovanom období bude vždy cez 5%, tak sú to rekordné čísla (...).

Kažimír o ekonomickom raste - 12.02.2018
Pravda

Výrok sa dotýka priemerného ročného nárastu nominálnej mzdy. Inštitút finančnej politiky prognózuje 5,2 % nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy na rok 2018, analýza z 5. februára 2018 odhaduje nárast nominálnej mzdy v roku 2017 na 4,6 %. Analýza prognózuje vývoj nominálnej mesačnej mzdy až do roku 2021, podľa týchto odhadov rast nominálnej mzdy by mal byť rýchlejší ako 5 % v sledovanom období (2018-2021). Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) uvádza index vývoja nominálnej mesačnej mzdy na rok 2017 vo výške 104,1 % (medziročný rast o 4,1 %). Podľa údajov ŠÚ SR od roku 2009 bol najväčší medziročný rast nominálnej mesačnej mzdy v roku 2012, a to na úrovni 6,8 %. Druhý najvyšší rast nominálnej mzdy sa prejavil v roku 2014 a bol na úrovni 5,6 %. Za prognózované štvorročné obdobie (2018-2021) by malo dôjsť ku kumulatívnemu nárastu nominálnej mesačnej mzdy vo výške 22,7 %. K takto veľkému kumulatívnemu nárastu nedochádzalo v žiadnom zo sledovaných štvorročných období od roku 2009. Nominálne mzdy rástli kumulatívne najviac v období od 2011 do 2014, a to o 19,6 %. Prognózované čísla tak skutočne predpovedajú rekordný rast nominálnej mzdy v nasledujúcom štvorročnom období. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa denníka SME narástla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve v SR v treťom štvrťroku 2017 medziročne o 5,2 %.  V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016: "priemerná nominálna mzda relatívne najrýchlejšie vzrástla v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti o 8 percent, verejná správa a obrana o 7,8 percenta a v doprave a skladovaní o 7,1 percenta. Klesla v informáciách a komunikácii o 2,5 percenta, v administratívnych službách o 1,1 percenta a v dodávke vody o 0,9 percenta."  Podľa Štatistického úradu SR dosiahla priemerná nominálna mzda v druhom kvartáli 2017 hodnotu 944 eur, čo predstavuje nárast o 4,5 % v porovnaní s druhým kvartálom 2016 kedy priemerná nominálna mzda dosiahla hodnotu 901 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.02.2018
success
error