DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...odhad hovorí o tom, že v tomto roku vznikne nových vyše 40 tisíc pracovných miest.

Kažimír o ekonomickom raste - 12.02.2018
Pravda

Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR zverejnil 5. februára Makroekonomickú prognózu na roky 2017 – 2021 (.pdf). Podľa tejto prognózy by malo byť v roku 2018 vytvorených takmer 40 tisíc pracovných miest na Slovensku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Prognóza viaže vznik nových pracovných miest na pokračovanie trendu rastu zamestnanosti (.pdf, s. 4): „Trh práce bude v tomto roku pokračovať vo výraznom raste, keď sa zamestnanosť zvýši o 1,7 %. V ekonomike tak pribudne takmer 40 tisíc nových pracovných miest, z čoho viac ako polovica v sektore trhových služieb. Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí bude klesať a zároveň na Slovenskom trhu práce pribudnú zahraniční pracovníci.V ďalších rokoch predpokladáme postupné spomalenie rastu zamestnanosti a na konci horizontu prognózy sa priblíži rastu potenciálnej zamestnanosti.”

Národná banka Slovenska a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojich prognózach neponúkajú odhady vzniku nových pracovných miest, takže nie je možné overiť tento odhad z iných zdrojov.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.02.2018
success
error