DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...my sme už zaviedli takú novinku od 1. januára, ktorá sa týka (zdanení, pozn.) takzvaných digitálnych platforiem. Napríklad taký známy Uber, (...) sprostredkovanie ubytovania cez booking.com a podobne. (...) sme relatívne prišli (...) návrhom, pionierskym v tom zmysle, že sme medzi prvými v Európe, ktorí vlastne zakladá povinnosť takýmto platformám si založiť takzvanú prevádzkáreň a to znamená z príjmov, ktoré budú plynúť z územia Slovenskej republiky a zo služieb poskytovaných na našom území, mali proste platiť dane podľa našich zákonov.

Kažimír o ekonomickom raste - 12.02.2018
Pravda

Peter Kažimír odkazuje na zákon č. 344/2017 Z.z Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018 (s výnimkou niektorých paragrafov, ktoré budú účinné k 1. januára 2019) a skutočne rieši problematiku odvádzania daní z digitálnych platforiem ako sú Uber, Airbnb či Booking.com. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Návrh zákona bol predložený 18. augusta 2017 a pochádza z dielne Ministerstva financií SR. Podnetom k vypracovaniu tohto zákona bolo Programové vyhlásenie vlády SR (.pdf, s. 21), Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 (.pdf, str. 12) a Smernica Rady  (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Zákon č. 344/2017 bol schválený 7. decembra 2017, kedy zaň hlasovalo 101 zo 134 prítomných poslancov Národnej rady SR. 16 poslancov hlasovalo proti a 17 sa zdržalo hlasovania. 

Zákon priniesol povinnosť registrácie digitálnych platforiem, poskytujúcich ubytovacie (Airbnb, Booking.com) a dopravné služby (Uber), na území Slovenska. Peter Kažimír sa pre TASR vyjadril: "Tieto firmy sa budú musieť po novom registrovať formou stálej prevádzkarne na území Slovenska v prípade, ak poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania."  Cieľom zákona je: "Všetky tieto opatrenia sme urobili s cieľom zabrániť odlivu ziskov mimo Slovenska a treba povedať, že Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá pristúpila k riešeniu zdaňovania tejto modernej formy podnikania," dodáva Kažimír.

Podľa portálu Euractiv.sk by z každého eura, ktoré poskytovateľ služby zaplatí zahraničnej platforme, mal zaplatiť ďalších 19 až 35 centov zrážkovú daň, podľa toho v ktorej krajine platforma sídli. Ministerstvo financií priznáva, že skontrolovať či fyzická osoba využíva zahraničnú platformu na poskytovanie svojich služieb bude komplexná. Správca dane bude preto „využívať všetky nástroje, vrátane daňových kontrol a medzinárodnej výmeny informácií“.

Okrem Slovenska podporuje zdaňovanie príjmov dosiahnutých prostredníctvom digitálnej ekonomiky aj Nemecko či Francúzsko. Práve tieto dve krajiny spojili svoje sily a spoločne tlačia na EÚ aby prišla s návrhom ako zamedziť tejto neakceptovateľnej situácií. Práve Francúzsko prijalo v septembri 2017 zákon, ktorý nariaďuje spoločnostiam ako Netflix či Youtube platiť 2 % daň pre Radu Francúzskeho národného filmu. Okrem Francúzska je Netlix povinný platiť daň aj v Nemecku, Fínsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku a vo Veľkej Británií.


Dátum zverejnenia analýzy: 11.02.2018
success
error