DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Budeme mať vyššie priame (DPPO, pozn.) dane ako Češi, Maďari, Poliaci.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

I. Štefanec tvrdí pravdu daň z príjmov právnických osôb je najvyššia z uvedených krajín. 


Podobný výrok sme overovali už v minulosti, (Na telo, 30. septembra 2012):

Podľa agentúry SITA z 28. septembra 2012 ministri vlády Roberta Fica odsúhlasili novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej sa s účinnosťou od začiatku budúceho roka zavedú viaceré zmeny v daňovej oblasti. 

"Rezort financií pripravil zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností, či zvýšenie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby na 23 %. ...V prípade fyzických osôb sa má uplatňovať 19-percentná sadzba zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima, a pri základe dane presahujúcom túto hranicu už 25-percentná sadzba dane."

Po zvýšení sadzby dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 % má Slovensko podľa údajov vyplývajúcich zo štúdie Vybrané prvky daňovej techniky v kontexte zdaňovania príjmov v krajinách EÚ autorky Ivony Ďurinovej z marca 2012 najvyššiu korporátnu daň z okolitých krajín. Výnimku tvorí Rakúsko, ktoré má 25% daň. Maďarsko, Česko aj Poľsko majú v súčastnosti daň z príjmu PO nastavenú na 19%. Nižšiu daň z príjmov ako 19 % má v súčasnosti iba päť krajín. Najnižšiu, 10-percentnú sadzbu, majú podniky v Bulharsku a na Cypre. Nasleduje Írsko so sadzbou dane na úrovni 12,5 %, Lotyšsko a Litva s 15 % a Rumunsko so 16 %. Priemerná sadzba dane z príjmov právnických osôb za celú Európsku úniu sa pritom v súčasnosti nachádza na úrovni 23,2 %, v prípade eurozóny je to 25,5 %. 

Daň z príjmu právnických osôb v Česku, Maďarsku a Poľsku je 19%. Na Slovensku je od 1. januára 2013  daň pre právnické osoby 23%. Je tak evidentné, že spomedzi týchto krajín máme najvyšší daň z právnických osôb. Túto časť výroku Ivana Štefanca hodnotíme ako pravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error