DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Priority sú preč, priority odišli s poslednou prognózou, ktorá nám znížila príjmy v budúcom roku skoro o 200 miliónov eur.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

Peter Kažimír má na mysli prognózu IFP, ktorá skutočne hovorí o výpadku oproti súčasnému stavu o 233 miliónov eur v roku. P. Kažimír hovorí o skoro 200 miliónov eur. Výrok aj napriek čiastočnej nepresnosti hodnotíme ako pravdivý, pretože P. Kažimír si zaokrúhlením prognózovaného výpadku nezlepšuje pozíciu.

Inštitút finančnej politiky publikoval 27.septembra 2012 prognózu, v ktorej hovorí, že dôjde k zníženiu daňových príjmov. V tejto prognóze(.pdf, s.1) sa hovorí: 

"Predchádzajúce odhady daňovo-odvodových príjmov verejnej správy pre roky 2012 a 2013 znižujeme približne o 0,2% HDP a 0,3% HDP v rokoch 2012 a 2013, bez zohľadnenia pozitívnych vplyvov konsolidačných opatrení na strane príjmov. Pokles očakávaných daňových a odvodových príjmov oproti júlu je spôsobený predovšetkým revíziou makroekonomickej prognózy, znížením výnosu dane z príjmu právnických osôb za rok 2011 a mierne horším výberom dane z pridanej hodnoty. Výpadok príjmov oproti súčasnému návrhu rozpočtu verejnej správy je 233 miliónov eur v roku 2013."

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error