DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Žiadna vláda doteraz stimuly na udržanie pracovných miest nedala.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

Výrok I. Štefanca je pravdivý, pretože doterajšie vládne stimuly sa zameriavali na podporu investícií a na projekty vytvárania nových pracovných miest.  Podporované boli najmä programy na podporu vzniku pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Exminister financií Miškov v minulosti predložil na rokovanie bývalej vlády I. Radičovej návrh na investičné stimuly, ktoré by získala spoločnosť na udržanie pracovných miest. Išlo o spoločnosť SAMSUNG, ktorá žiadala daňovú úľavu na udržanie 950 pracovných miest, vláda návrh neprijala, pretože môže ísť podľa nej o nebezpečný precedens.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error