DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Minulý rok to boli 2 tretiny z konsolidácie.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Zavádzajúce

I. Štefanec uvádza správne, že ukrojenie 2,9% z deficitu predstavuje približne dve tretiny z plánovanej konsolidácie pod 3% HDP. Treba však drať do úvahy, že medzitým sa zhoršili prognózy a v skutočnosti bude treba ušetriť viac. Preto ak porovnáme nominále hodnoty toho čo vláda I. Radičovej ušetrila (1,7 - 2 mld eur), s tým čo musí ušetriť vláda R. Fica (2,2 - 2,4), je evidentné že o dvoch tretinách z konsolidácie v roku 2011 nemôžeme hovoriť. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa údajov, ktoré sú zverejnené na stránke Výboru pre makroekonomické plánovanie sa Slovensku za rok 2011 podarilo okresať deficit z hodnoty 7,7% na 4,8%. Ide teda o 2,9% pokles. Podľa výpočtov ide o 61,7% z plánovanej konsolidácie, čo sa  približuje k dvom tretinám, o ktorých hovorí Ivan Štefanec. 
Číselne vyjadrené 2,9 % HDP (po prepočte na HDP z roku 2011) ušetrených v roku 2011 predstavuje úsporu približne 2 mliardy eur. Podľa dostupných informácií ide o sumu 1,7 miliardy eur, ktorú vláda I. Radičovej ušetrila v roku 2011. 

Demagog.sk viackrát overoval koľko musí súčasná vláda v rokoch 2012 a 2013 ušetriť aby sme sa dostali pod hranicu 3% HDP (Na telo, 30. septembra 2012, O 5 minút 12, 9. septembra 2012, O päť minút dvanásť z 3. júna 2012). 

Nakoľko podľa dostupných zdrojov k sume 1,5 miliardy eur a pripočítaní 0,5 miliardy eur na základe zhoršeného makroekonomického vývoja dostaneme sumu 2 miliardy eur. Podľa poslednej prognózy Inštitútu finančnej politiky publikovanej 27.septembra 2012 dôjde k zníženiu daňových príjmov oproti súčasnému návrhu rozpočtu verejnej správy je 233 miliónov eur v roku 2013. Po započítaní týchto 233 miliónov eur k sume 2 mld. eur dostaneme sumu 2,233 mld eur. Podľa posledných informácií, prognóz a našich prepočtov ide o sumu od 2,2 do 2,4 miliardy eur. 

Ak porovnáme ušetrenú sumu v roku 2011 (1,7 mld. eur) a sumu, ktorú musí vláda R. Fica ušetriť v rokoch 2012-2013 (2,2-2,4 mld. eur) je evidentne, že v roku 2011 neboli ušetrené dve tretiny z nevyhnutnej konsolidácie (pod 3% HDP).

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error