DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Nárast výdavkov je ale nie o 13% ako nám to majstri v šetrení naplánovali na tento rok, ale celkové výdavky sú o vyše 4% vyššie.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Nepravda

Nepresné číslo uvádza P. Kažimír v prípade navýšených výdavkov na rámec rozpočtu. Podľa posledných informácií celkové výdavky sú navýšené o 3,3%. Toto číslo po zaokrúhlení je 3% ani nie 4% ako spravil P. Kažimír. Minister financií nehovorí pravdu o navýšených celkových výdavkoch. 

"Plnenie rozpočtu je tak za tri štvrtiny roka na úrovni 70,4 % celoročného plánu. Rozpočet schválený bývalou vládou na rok 2012 počíta s rastom výdavkov oproti minulému roku o 13,2 % a rastom príjmov o 13,5%", píše v správe z 1. októbra Ministerstvo financií.


Výdavky štátneho rozpočtu v roku 2011 činia sumu: 16 925 557 812 eur skutočné plnenie rozpočtu na rok 2011 je však 15 278 042 000 eur.

Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 v súlade so zákonom 511/2011 Z.z. (.pdf) sú schválené na 17 299 979 558 eur

Medziročný rozdiel je 2 021 937 558 eur čo predstavuje rozdiel oproti roku 2011 o približne 13,2 %.

V správe z 2. augusta 2012 MF SR uvádza: 
"...za 7 mesiacov predstavuje plnenie rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka zhoršenie o 563,5 mil. eur. Na uvedenom zhoršení sa podieľali jednak príjmy, ktorých pokles predstavuje 4,3 % a nárast celkových výdavkov o 3,4 %. Schválený rozpočet na tento rok počíta s rastom výdavkov oproti minulému roku o 13,2 % a rastom príjmov o 13,5%." 

V správe z augusta sa uvádza nárast celkových výdavkov o 3,4%. Najaktuálnejšia informácia je z 1. októbra 2012 a hovorí o náraste celkových výdavkov o 3,3 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error