DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Lebo všetci na okolo sú v recesii, sú proste pod nulou, idú naspäť, a my máme aspoň teda 2,5% na budúci rok 2% rast.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Zavádzajúce

Minister financií zavádza, pretože na jednej strane správne uvádza odhady rastu HDP pre Slovensko, na druhej strane však zámerne zhoršuje ekonomickú kondíciu okolitých krajín.

Komentár IFP z 14. septembra 2012 uvádza prognózu rastu HDP:
"MF SR zachováva odhad rastu HDP v tomto roku na hodnote 2,5%, keďže nábeh nových exportných kapacít v automobilkách bol v prvom polroku nečakane rýchly. Dynamika rastu ekonomiky by v roku 2013 mala spomaliť na úroveň 2,1%."

Podľa databázy Eurostat nie je pravdou, že všetky krajiny sú v recesii resp. so záporným rastom. Z okolitých krajín je Česká republika s nulovým rastom, Poľsko s rastom 2,7%, Rakúsko s 0,8%. Z okolitých krajín je v záporných číslach Maďarsko s rastom - 0,3%. Ďalšími krajinami so záporným rastom sú Cyprus, Španielsko, Grécko, Taliansko, Holandsko a Slovinsko. U uvereného vyplýva, že nie všetky okolité krajiny sú v recesii resp. v záporných číslach.

Prognózovaný rast HDP na rok 2013 jepodľa databázy Eurostat záporný len v prípade Španielska - 0,3% HDP. Česká republika má prognózovaný rast HDP na úrovni 1,5%, Rakúsko 1,7%, Maďarsko 1% a Poľsko 2,6%. Žiadna z okolitých krajín nemá prognózovaný  záporný rast HDP na rok 2013.

Ak vychádzame z aktuálnej správy eurostatu tak v súčasnosti druhy najvyšší (za Lotyšskom) medziročný hospodársky rast spomedzi krajín eurozóny má Slovensko. Medziročný rast v 1. kvartáli roku 2012 o 3,1%, v 2. kvartáli o 2,9%. V recesii sa momentálne nenachádzajú všetky krajiny EÚ, eurozóny, ani všetci susedia Slovenska. 

Za recesiu sa považuje, keď sa medziročný pokles reálneho štvrťročného HDP opakuje aspoň v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. To napríklad platí o Česku (- 1,2%), Maďarsku (-1%) či Grécku (-6,2%), avšak už nie o Rakúsku (+1%), Lotyšsku (4,3%), Nemecku (1%), Švédsku (2,2%) či Poľsku (3,8% údaje len za jeden kvartál, avšak prognózy na ďalší ekonomický rast) 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error