DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...náš balík, ktorý musíme dať dohromady v tomto a budúcom roku sa dotýka skoro 2,5 miliardy eur.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže viaceré zdroje i naše výpočty udávajú sumu vo výške približne 2,233 - 2,333 mld. eur, čo možno považovať za skoro 2,2 - 2,4 miliardy eur a nie 2,5 ako uvádza P. Kažimír.

Podobný výrok o potrebnom objeme financií na konsolidáciu sme overovali už v minulosti (Na telo, 30. septembra 2012, O 5 minút 12, 9. septembra 2012, O päť minút dvanásť z 3. júna 2012).

Viaceré dostupné zdroje uvádzajú potrebu ušetriť 1,5 mld. eur. K tejto sume pripočítal Peter Kažimír sumu 0,5 mld. eur, o ktorú sa podľa Správy o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka líši skutočný schodok ŠR na rok 2012 od plánovaného schodku. Nakoľko podľa dostupných zdrojov k sume 1,5 miliardy eur a pripočítaní 0,5 miliardy eur na základe zhoršeného makroekonomického vývoja dostaneme sumu 2 miliardy eur. Podľa poslednej prognózy Inštitútu finančnej politiky publikovanej 27.septembra 2012 dôjde k zníženiu daňových príjmov oproti súčasnému návrhu rozpočtu verejnej správy je 233 miliónov eur v roku 2013. Po započítaní týchto 233 miliónov eur k sume 2 mld. eur dostaneme sumu 2,233 mld eur, čo stále nezodpovedá sume, ktorú uvádza P. Kažimír.

Podobný výrok o nutnom objeme konsolidovaných financií sme už overovali v relácii O päť minút dvanásť z 3. júna 2012. Minister Kaliňák v tom čase uviedol číslo 1,8 mld. eur a jeho výrok sme hodnotili ako zavádzajúci. Podľa viacerých dostupných informácií sa zdá, že celková suma, ktorú bude potrebné ušetriť tento a ďalší rok je maximálne 1,5 mld eur. Táto informácia je v súlade s vyjadreniami ministra financií Petra Kažimíra a toto číslo nám vyšlo aj pri jednoduchom prepočte podľa plánu štátneho rozpočtu. 
30. júla 2012 minister Kažimír povedal, že suma 1,2 mld, ktorú je potrebné konsolidovať do roku 2013 eur sa z dôvodu výpadku daní spôsobené problémami na daňovej správe zvýši na 1,5 mld.

Na to aby sme mali aspoň približný prehľad o tom koľko musí vláda SR do roku 2013 ušetriť môžeme použiť jednoduchý prepočet plánovaného deficitu na HDP. Vychádzať budeme z plánovaných deficitov a odhadov HDP na roky 2012 a 2013 (najnovší odhad Výboru pre makroekonomické plánovanie je zo septembra 2012). Na rok 2012 je plánovaný deficit 4,6 % HDP, čo predstavuje približne na odhadovanom HDP 3,3 mld. eur. V zákone o štátnom rozpočte je uvedená suma 3,8 mld. eur. Na rok 2013 je plánovaný deficit 2,9 % HDP, čo predstavuje z prognózovaného HDP sumu cca. 2,22 mld eur. V prípade rozdielu nášho jednoduchého výpočtu a plánovaným deficitom na rok 2012 uvedeným v zákone, dostaneme sumu približne 1,6 mld. eur. Ak k tejto sume pripočítame sumu 0,5 miliardy eur na základe zhoršeného makroekonomického vývoja a aktuálnu prognózu zníženia daňových príjmov v sume 233 miliónov eur dostaneme sumu 2,333 miliardy eur. Ani tento prepočet nepotvrdzuje Sumu uvádzanú P. Kažimírom.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error