DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Váš(balík vlády Ivety Radičovej, pozn.) balík konsolidácie dopadol na hospodársky rast v objeme 0,8% náš to sú konkrétne čísla. Náš je projektový na 0,5%.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

P. Kažimír uvádza správne čísla. Dopad konsolidačného balíka súčasnej vlády je odhadovaný na 0,5 p.b. Minister financií správne uvádza dopad konsolidačných opatrení vlády I. Radičovej. Výrok P. Kažimíra hodnotíme ako pravdivý.

Podľa poslednej prognózy IFP z 14.  septembra 2012 predpokladá, že v roku 2013, fiškálne opatrenia vlády znížia rast HDP o 0,5 p.b. 

"Záporný príspevok konsolidácie k rastu HDP bude
sústredený do roku 2013 vo výške 0,5 p.b. (júnový predpoklad bol 0,4 p.b.)."

Prognóza IFP z 15. júna 2012 vychádzala z predbežného konsolidačného balíka a očakávala dopad balíka 0,4 p.b.

Dopad konsolidačných opatrení vlády Ivety Radičovej na ekonomický rast  je odhadovaný na úrovni 0,8 %. Program stability (.pdf) na roky 2011 až 2014 odhadoval dopad na úrovni 0,5%. Podľa denníka SME bol nakoniec vplyv väčší, pretože Radičovej vláda konsolidovala viac, preto aj vplyv na HDP musí byť väčší. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error