DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Čiže ak hovoríme o 23% sadzbe pre daň z príjmov právnických osôb, to čo platia firmy. A je to stále pod priemerom Európskej únie.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

Tvrdenie P. Kažimíra je pravda.

V dokumente vypracovanom pre NBS  Vybrané prvky daňovej techniky v kontexte zdaňovania príjmov (pdf., s. ), sa uvádza, že   v krajinách EU 27 klesli priemerné sadzby z 31,9% na 23,2%, pričom ide o roky 2000, 2010, 2011. Inými slovami v roku 2011 bol priemer DPPO bol na úrovni 23,2%. Je preto pravdou, že DPPO na Slovensku bude od 1.januára 2013  o 0,2% nižšia ako je priemer v Európskej únii

Toto tvrdenie je pravdivé aj pri porovnaní krajín Eurozóny (EU17), kde je priemer v roku 2011 25,5% DPPO. To znamená, že DPPO je na Slovensku oproti EU17 nižšia o 2,5%.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error