DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Tá hranica (fyzické osoby platiace 25% daň z príjmu) je nastavená na úrovni 3300 eur. Týka sa to jedného percenta ako hovoríte jedného percenta pracujúcich.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

Vládny dokument o vplyvoch zmeny zákona o dani z príjmov uvádza, že príjem nad 3311 eur dosahuje podľa distribúcie príjmov 1,2% zamestnancov SR. P. Kažimír uvádza zaokrúhlené číslo. Výrok hodnotíme ako pravdivý 

Dňa 28. septembra 2012 schválila vláda R. Fica zvýšenie dane z príjmu fyzickej osoby z 19 % na 25 % pre ľudí zarábajúcich viac ako 3300 eur (176,8-násobok platného životného minima).

Štatistický úrad SR vydal v júni 2012 analýzu Štruktúra miezd v SR 2011(.pdf). V rámci tejto analýzy sú uvádzané aj percentuálne podiely zamestnancov podľa pásiem hrubej mesačnej mzdy. Do najvyššieho pásma, ktoré je v rozmedzí 2300,01 a viac eur spadá 2,6 % zamestnancov. Na základe tejto informácie však nevieme určiť, koľko percent zamestnancov spadá len do kategórie 3300 eur a viac.

Vládny dokument Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu zákona ohľadom zvyšovanie sadzby dane pre fyzické osoby uvádza: 
"Vplyv progresívneho zdanenia príjmov fyzických osôb bol kvantifikovaný na základe údajov o distribúcii miezd zamestnancov publikovaných ŠÚ SR, ktoré boli následne indexované na roky 2013-2015 podľa vývoja makroekonomickej prognózy. Zavedenie druhej sadzby dane od roku 2013 sa negatívne dotkne zamestnancov s príjmom od úrovne približne 3 311 eur/mesiac, čo podľa distribúcie miezd zamestnancov zodpovedá 1,2 % zamestnancov."

MF SR pracovalo s údajmi ŠÚ SR o distribúcii príjmov v SR. Je pravdepodobné, že MF SR mohlo mať k dispozícií podrobnejšiu štatistiku o distribúcií príjmov, ako bolo zverejnená a analýze ŠÚ SR Štruktúra miezd v SR 2011.

*Doplnené a zmenené z neoveriteľné na pravda 10. januára 2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error