DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Výdavky (štátneho rozpočtu, pozn.) minuloročné klesli oproti roku 2010.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

Ivan Štefanec nešpecifikuje aké výdavky mali byť v roku 2011 nižšie oproti predchádzajúcemu roku. Ak vychádzame zo štátnych rozpočtov na roky 2010 a 2011 tak celkové výdavky štátneho rozpočtu boli v roku 2011 o takmer 650 miliónov eur vyššie ako tomu bolo v roku 2010.

Výdavky štátneho rozpočtu v roku 2010 činia sumu: 16 276 746 951 eur

Výdavky štátneho rozpočtu v roku 2011 činia sumu: 16 925 557 812 eur. Skutočné výdavky štátneho rozpočtu za rok 2011 boli podľa MF SR 15 278 042 000 eur 

Skutočné výdavky štátneho rozpočtu v roku 2011 boli oproti roku 2010 nižšie o takmer 1mld eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error