DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Viete veľmi dobre o tom ako v Tipose si zobrali vaši nominanti 510 tisíc eur tantiém len preto, že rozpustili rezervu a hospodársky výsledok.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 26. júna 2012).

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa Protokol NKÚ o o výsledku kontroly v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TIPOS, je zrejmé, že zníženie rezervy súvisiacej so sporom s Lemikonom, zásadne ovplyvnilo zisk v roku 2011. Je tiež pravdou, že rozdelenie zisku smerovalo aj na spomínané odmeny. 

P. Kažimír správne uvádza, že exminister financií Ivan Mikloš schválil vyplatenie 510 tisíc eur zo zisku predstavenstvu a dozornej rade Tiposu. Piati členovia predstavenstva a piati členovia dozornej rady dostali spolu 510­-tisíc eur. Spoločnosť Tipos obhajuje výšku odmien tým, že v roku 2011 dosiahli rekordný zisk 32,3 mil. eur. podľa denníka SME (15. apríla 2012): 

"Šéfovi Tiposu, svojmu nominantovi Milošovi Roncovi dal 80-tisíc, podpredsedovi predstavenstva, svojmu exporadcovi Güntherovi Furinovi 70-tisíc, traja členovia predstavenstva a šéf dozornej rady získali po 60-tisíc a štyria členovia rady po 30-tisíc."  

Hospodárskemu výsledku pomohla aj rezerva určená na spor so spoločnosťou Lemikon. Podľa informácií denníka SME (12. apríla 2012) bola táto rezerva prehodnotená a znížená, pretože Tipos očakáva, že spore s Lemikonom uspeje. 

Protokol NKÚ o o výsledku kontroly v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TIPOS (s.5-6) uvázda:

"V zmysle auditovaných výsledkov hospodárenia dosiahla spoločnosť TIPOS, a. s. výsledok hospodárenia za rok 2011 zisk pred zdanením vo výške 40 498 281 eur, čo bolo o 28 888 602 eur viac ako plánovala. Zisk po zdanení predstavoval 32 332 816 eur, odložená daň z príjmu bola vo výške 8 142 620 eur a daň z úrokov 22 845 eur. Celkový výsledok hospodárenia výrazne ovplyvnili mimoriadne nákladové položky, najmä zníženie rezervy na súdny spor so spoločnosťou Lemikon Limited o 34 724 155 eur, náklady súvisiace s podaním na Ústavný súd SR 4 446 582 eur a opravná položka k finančnému majetku CASINOS SLOVAKIA a. s. vo výške 1 963 689 eur. Po zohľadnení uvedených mimoriadnych nákladových položiek by výsledok hospodárenia pred zdanením dosiahol výšku 12 184 397 eur, t. j. nárast o 574 718 eur oproti plánu.  
MF SR svojimi rozhodnutiami zo dňa 06.03.2012 vykonanými v pôsobnosti valného zhromaždenia schválilo účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2011 a rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2011 na vykrytie straty z minulých období vo výške 31 605 816 eur, na vyplatenie tantiém členom predstavenstva a dozornej rady v celkovej výške 510 000 eur a na vyplatenie podielov na zisku pre zamestnancov spoločnosti vo výške 217 000 eur."

*doplnené a zmenená hodnota z neoveriteľné na pravda 9. januára 2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error