DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

To že ste sa vy dohodli so živnostníkmi, podnikateľmi, tiež to nie je pravda. Zástupca malých podnikateľov nikdy nebol prizvaný na jednanie.

Návrh rozpoctu a platy štátnych zamestnancov - 08.10.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v sérií rokovaní zástupcovia SAMP neboli prizvaní a na stretnutiach sa tak nezúčastnili a tým pádom ani nepodieľali na dohode. 

Slovenský živnostenský zväz (SZZ) na svojej stránke uvádza, že v období od 28. mája až 14. júna 2012 sa uskutočnilo na MPSVR SR niekoľko pracovných stretnutí zástupcov SZZ s ministrom práce J. Richterom a štátnym tajomníkom J. Burianom. Na týchto stretnutiach spoločne diskutovali o zmenách v odvodovom systéme pre živnostníkov a SZČO.

V správe sa neuvádza, že sa na týchto stretnutiach zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP). Rovnako ani SAMP na svojej stránke neuvádza informácie o tom, že došlo k nejakým stretnutiam so zástupcami vlády. Demagog.sk neposudzuje či zástupcovia SAMP na rokovaniach mali byť prítomní, ale to, že na rokovania neboli priznaní a tak sa na nich nezúčastnili. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.10.2012
success
error