DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák
Diskusia medzi ministerkou spravodlivosti L. Žitnanskou a exministrom vnútra R. Kalinákom sa v novovytvorenom prostredí relácie V politike niesla výhradne v duchu spravodlivosti. Debatovalo sa predovšetkým o pripravovaných zmenách v zákone o prokuratúre a taktiež v zákone o prokurátoroch a právnych cakateloch. Ministerka obhajovala pripravované zmeny, naopak exminister Kalinák sa snažil poukázat na možné negatívne dopady. Neskôr sa tiež diskutujúci snažili podložit svoju fundovanost prieskumami a správami, ktoré mali potvrdit pozitívne výsledky svojej práce resp. negatívne výsledky práce svojich oponentov v minulých obdobiach.

Robert Kaliňák

SMER-SD
4 0 2 3

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD
16 1 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Robert Kaliňák
 • Lucia Žitňanská
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Ja chcem v tomto nastúpenom trende pokračovať, zverejnila som všetky štatistiky, ktoré sa týkajú dĺžky konania na jednotlivých súdoch, môžte si presne pozrieť, ktoré súdy pracujú lepšie ako je priemerná dĺžka konania.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Ako informuje napríklad denník sme.sk, ministerstvo spravodlivosti zverejnilo 18. marca 2011 doteraz nepublikované štatistické údaje o práci jednotlivých súdov.Tieto štatistiky boli zverejnené 18. marca 2011 na webe ministerstva spravodlivosti. Prečítať si ich môžete tu.Podľa serveru Region VT, "šta...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

K 1200 sudcom sme pridali a dodali do systému ďalších 800 právnikov, vyšších súdnych úradníkov a preto od roku 2005, aj o tom hovorí tá rezolúcia, od roku 2005 sa na Slovensku začali skracovať súdne konania.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy naozaj uvádza pokles priemernej dĺžky občianskeho súdneho konania od roku 2005. "Na základe štatistík poskytnutých slovenskými orgánmi priemerná dĺžka občianskeho súdneho konania v niekoľkých posledných rokoch bola nasledovná:2002 15.18 mesiaca2003 16.56 mesiac...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

V rokoch 2002-2004 sme zaviedli okrem nového systému súdneho manažmentu aj Inštitút vyšších súdnych úradníkov.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Inštitút vyšších súdnych úradníkov bol zavedený Zákonom č. 549/2003 Z. z. (.pdf) o súdnych úradníkoch. Vyšší štátny úradník má právomoc rozhodovať pri niektorých súdnych konaniach, ktoré vymedzuje tento zákon, na základe poverenia sudcu. Okrem vyššieho súdneho úradníka boli zavedené aj inštitúty súd...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Pokiaľ ide o vnímanie korupcie v justícii, zaznamenalo 19% pokles (za pôsobenia Lucie Žitňanskej na ministerstve vo volebnom období 2002-2006 pozn.), čo bol jeden z najväčších vo všetkých sférach života.

V politike - 28.03.2011
Nepravda

Nie je jasné, ku ktorému prieskumu sa ministerka Lucia Žitňanská odvoláva. O niečo nižší klesajúci trend (13 p. b.) naznačuje napríklad prieskum (.pdf) vykonaný agentúrou Focus pre Transparency International. Zatiaľ čo, v marci 2002 60% opýtaných pokladalo úplatkárstvo na súdoch a prokuratúre za ex...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Výsledkom tohto vášho snaženia vo vzťahu k slušnému právnemu štátu je, že žiaľ, ľudia sa v prieskume, ktorý bol urobený, Eurobarometer, vyjadrili v tom zmysle, že považujú justíciu dnes na Slovensku za skorumpovanejšiu ako politické strany.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometru (.pdf), týkajúceho sa korupcie 65% opýtaných súhlasilo s výrokom, že korupcia je v justícii rozšírená na prelome októbra a novembra 2007. Na prelome septembra a októbra 2009 to bolo 61% opýtaných.Čo sa týka politiky, výrok sa netýkal priamo politických strán...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Výbor Rady ministrov, Rady Európy, skonštatoval, že v roku 2007-2009 významne skrátili to, na čo sa ľudia najviac sťažujú, a to je dĺžka súdneho konania zo 17 na 14 mesiacoch. Výbor ministrov Rady Európy nezávislý, nie politický, nezávislý orgán povedal, že reformy, ktoré sa urobili, výrazne ľuďom pomohli.

V politike - 28.03.2011
Zavádzajúce

R. Kaliňák interpretuje správne rezolúciu Výboru ministrov Rady Európy. Tá v bode Všeobecné opatrenia hovorí:"Vítajúc mnoho organizačných reforiem prijatých v rokoch 2007-2010, aby napravili tieto problémy (dĺžku súdnych konaní, pozn.) najmä:-navýšenie počtu sudcov,-vytvorenie nových súdov,-vytvoren...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Zákon (návrh zákona o GP, pozn.) zároveň hovorí, že prokuratúra môže odmietnuť sprístupniť informáciu, pokiaĺ by tým boli poškodené zákonom chránené záujmy FO alebo PO.

V politike - 28.03.2011
Neoveriteľné

Vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa v bode 38 uvádza:"Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť (.rtf) sprístupnenie informácie podľa odseku 5, najmä ak by sp...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Tak ako som predložila zákon. Ten jednoznačne hovorí, že tak ako súdne rozhodnutia, aj rozhodnutia prokurátorov budú musieť byť anonymizované. To, ako sa nastaví anonymizácia, je čisto čiste vecou prokuratúry samotne.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa v bode 38 uvádza:"Pred zverejnením rozhodnutí podľa odsekov 1 a 2 sa v nich anonymizujú (.rtf) údaje, ktorých anonymizovaním bude...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Prokurátorom sa môže stať len ten, kto spĺňa podmienky zákona. Tzn. má príslušné vzdelanie, má príslušnú prax a má príslušné justičné skúšky. Inak sa nemôže stať prokurátorom.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Podľa zákona 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry možno do funkcie prokurátora vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý:"a) v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov, b) má vysokoškolské právnické vzdelanie, c) má spôsobilosť na právne úkony v...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Dnes sme v absurdnej situácii, ktorú už prax ukázala. Keď generálny prokurátor sa dopustí disciplinárneho priestupku, tak podľa dnešnej našej právnej úpravy návrh na disciplinárne konanie musí dať sám na seba.

V politike - 28.03.2011
Pravda

V súcasnosti je právna úprava v zákone c.154/2001 Z.z. takáto:"§ 197(1) Návrh na zacatie disciplinárneho konania je oprávnený podata) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkolvek prokuratúry, b) minister obrany Slovenskej republiky (dalej len 'minister obrany') proti ktorémukolvek prokuráto...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Tak ako navrhujem zložiť a vytvárať disciplinárne komisie pre prokurátorov, tak je to presne to isté zloženie, ktoré dnes roky máme pri disciplinárnych senátoch na sudcoch, kde sa tým dokonca zaoberal v tom čase na návrh generálneho prokurátora trnku aj Ústavný súd a povedal, že tak ako dnes fungujú disciplinárne senáty pre sudcov, je to úplne legitímne a v súlade s Ústavou.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Úprava zloženia a vytvárania disciplinárnych komisií je uvedená vo vládnom návrhu zákona v bodoch 51 a 52. Konkrétne hovorí, že "jeden člen disciplinárnej komisie je vymenúvaný z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, jeden člen z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Negatívne pokyny (právomoc GP, ktorým môže zrušiť konanie vo veci pozn.), ktoré boli udelené tri za posledných sedem rokov, z toho v prvom prípade išlo o zmenu mena, teda menovca, v druhom prípade išlo dokonca o priestupok a nie trestný čin, pretože tam prešla nejaká lehota a v treťom prípade išlo o to, že ani trestný čin to nebol.

V politike - 28.03.2011
Neoveriteľné

Tieto informácie uviedli niektoré médiá (Sme), citovali hovorcu GP. Takisto sa tri prípady negatívnych pokynov uvádzajú v liste (.rtf), ktorý minulý týždeň adresoval Ladislav Tichý, prvý námestník generálneho prokurátora, poslancom NR SR. Dobroslav Trnka sa v decembri 2010 v...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tam ale vôbec nemá čo hľadať, bude vyberať politicky a ešte k tomu zástupcovia (Ministerstvo spravodlivosti vo výberovej komisii ustanovenej pre výber prokurátorov pozn.) nemusia mať, nielenže to nebudú prokurátori, ale ani sa nevyžaduje aby mali právnické vzdelanie. Dokonca vysokoškolské vzdelanie sa nevyžaduje aby mali.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Návrh zákona stanovuje nasledovné podmienky pre kandidátov do výberovej komisie:"Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 7 ...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Keď sa pozrieme na to, ako sú zložené komisie a ako má táto komisia hlasovať, kde na to, kto bude prokurátorom, sa vyžadujú štyri hlasy z päťčlennej komisie, vyplýva z toho jednoznačne, že bez toho aby aj zástupcovia samotnej prokuratúry a generálnej prokuratúry nesúhlasili s tým-ktorým kandidátom na prokurátora, nemožno takéhoto prokurátora vymenovať.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Podľa §7a (Výberová komisia), ods. 1 vládneho návrhu zákona budú členmi výberovej komisie:1 člen zvolený NR SR;1 člen vymenovaný generálnym prokurátorom SR;2 členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR;1 člen na žiadosť generálneho prokurátora zvolený prokurátorskou radou v obvode ktorej sa...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Zavádzame výberové komisie v transparentných výberových konaniach, kde tie výberové komisie podľa novej právnej úpravy, ktorú navrhujem, sa majú tvoriť z databáz kandidátov do výberových komisií, ktoré budú tvoriť Ministerstvo spravodlivosti, parlament a samotná generálna prokuratúra.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Podľa §7a (Výberová komisia), ods. 1 Vládneho návrhu zákona bude prebiehať výberové konanie prokurátora nasledovne:"Výberové konanie podľa § 7 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje generálny prokurátor z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhl...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Súčasťou týchto zmien, áno, sú aj verejné výberové konania narozdiel od súčasného stavu, kde v zásade v konečnom dôsledku len jedna osoba, a to generálny prokurátor, môže rozhodnúť o tom kto bude prokurátorom a kto nie.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Súčasný stav menovania prokurátorov upravuje zákon č. 154/2001 Z. z. Ten v § 8, ods. 1 hovorí:"(1) Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia na určenú prokuratúru generálny prokurátor."Podľa Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. a tiež 154/...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Cieľom tejto vlády, ktorý si dala aj do programového vyhlásenia, je vytvoriť také prostredie, aby justičný systém ako taký, vrátane prokuratúry, bol efektívny a zároveň mal dôveru ľudí.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Programové vyhlásenie vlády (.pdf) hovorí, že "cieľom vlády SR je dlhodobo zvýšiť dôveryhodnosť demokratických inštitúcií vrátane justície a zvýšiť vymáhateľnosť práva" (s. 40). Na stranách 42-43 sú uvedené osobitné úseky s konkrétnymi krokmi, ktoré sa venujú práve efektívnosti a dôvere voči justíci...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Naša ústava hovorí o prokuratúre len toľko, a teraz si naozaj dovolím zacitovať, že prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy FO a PO a štátu, že na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident na návrh NR SR, a že podrobnosti o vymenúvaní, odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácií prokuratúry ustanoví zákon.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Ústava SR (.pdf) v ôsmej hlave, prvom oddiely, článkoch 149 - 151 hovorí o prokuratúre SR nasledovné: Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a  právnických osôb a štátu.Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident ...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Slovíčko nezávislý, to máme pred súdmi, máme to dokonca sformulované pri ombudsmanovi, ale nie pri prokuratúre a dokonca v tomto zmysle sa už raz vyjadril aj Ústavný súd v jednom zo svojich nálezov.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Slovo nezávislý sa v Ústave Slovenskej republiky (.pdf) vyskytuje pri Verejnom ochrancovi práv (ombudsmanovi), pri Ústavnom súde SR a pri Najvyššom kontrolnom úrade SR:Čl. 60"(1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý orgán kontroly hospodárenia s ..."Čl. 124 "Ústavný súd Slove...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Nikde v ústave nie je povedané a nie je pridané k prokuratúre slovíčko nezávislý.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Slovo nezávislý sa v Ústave Slovenskej republiky (.pdf) v súvislosti s Generálnou prokuratúrou neuvádza."Prokuratúra Slovenskej republikyČl. 149Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.Čl. 150Na čele prokuratúry je generálny prokurá...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Nakoniec, naše prokurátorské zákony dala skontrolovať aj Rada Európy, kde generálny prokurátor Neuchatel zo Švajčiarska, ktorý robil vlastne nejaký audit tých našich zákonov, povedal jednu vetu. Zacitujem. Oba návrhy zákonov sú dobre štrukturované, veľmi starostlivo vypracované a upravujú všetky demokratické otázky, ktoré sú v danej oblasti podstatné. Možno povedať, že v porovnaní s tým čo platí v iných štátoch západnej a strednej Európy, sú naozaj tieto návrhy úplné.

V politike - 28.03.2011
Neoveriteľné

Na posudok, ktorý vypracoval pán Pierre Cornu ešte v roku 2001, vtedajší generálny prokurátor kantonu Neuchatel vo Švajčiarsku, sa odvoláva viacero obhajcov doterajšieho zákona o prokurátoroch: list poslancom NR SR od L. Tichého (.rtf), list Rady prokurátorov SR, list generálneho prokurátora Dobrosl...

Robert Kaliňák

SMER-SD

A toto je vlastne celoeurópske smerovanie, že chcú prechádzať od štátnych zastupiteľstiev smerom ku samostatným generálnym prokuratúram. To je napr. posledný prípad z Poľska.

V politike - 28.03.2011
Pravda

R. Kaliňák má pravdu, že v Poľsku došlo ku zmene v odčlenení sa generálnej prokuratúry od ministerstva spravodlivosti. Stalo sa tak v roku 2010."Celoeurópske smerovanie" je obecné tvrdenie, ktoré nevieme overiť....

Robert Kaliňák

SMER-SD

Robíte to uprostred voľby. Neurobili ste to, keď ste nastúpili do vlády. O verejnej voľbe (GP pozn.) v programovom vyhlásení nie je nič.

V politike - 28.03.2011
Pravda

V Programovom vyhlásení vlády (.pdf) nie je uvedený zámer zmeniť tajnú voľbu generálneho prokurátora na verejnú....

Robert Kaliňák

SMER-SD

To bola voľba špeciálneho prokurátora, ktorý vlastne bol aj za našej vlády prevolený ten istý, ktorý bol predtým navrhnutý ešte SDKÚ.

V politike - 28.03.2011
Zavádzajúce

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bol zvolený 12. mája 2004 v tajnej voľbe 118 poslancami zo 138 prítomných. Opätovne bol do funkcie zvolený 23. apríla 2009 v tajnom hlasovaní za neho hlasovalo 117 zo 139 poslancov.Avšak, ako píše HNonline.sk, do úradu ho nenavrhlo SDKÚ, ale generálny prokurátor D...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Viete, my sme už dokázali v minulosti viackrát, že keď je rozumný prípad, rozumný návrh, tak samozrejme vieme a chceme, aby sa spojili sily cez celé politické spektrum. To bola voľba generálneho prokurátora pred siedmimi rokmi, kedy naprieč politickým spektrom bol zvolený.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Hlasovanie bolo tajné, takže nie je možné presne zistiť, kto volil v roku 2003 Dobroslava Trnku pri návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.Sme.sk informuje, že sa malo jednať o strany SMK, KDH, Smer, ANO, KSS a nezávislých poslancov okolo I. Šimka.Za...

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Ústava hovorí, pokiaľ ide o voľbu generálneho prokurátora len jednu holú vetu, že generálneho prokurátora volí parlament. Nehovorí nič o tom, ako táto voľba má vyzerať. Je to vec rokovacieho poriadku.

V politike - 28.03.2011
Pravda

Ústava Slovenskej republiky (.pdf), ôsma hlava, čl. 150:"Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky, šestnásta časťNÁVRHY NA VYMENOVANIE A...

Robert Kaliňák

SMER-SD

A čo je najpodstatnejšie, môže Ústavný súd rozhodnúť o tom, že je nelegitímny (Gen. prokurátor zvolený verejnou voľbou pozn.).

V politike - 28.03.2011
Neoveriteľné

V článku sme.sk, týkajúceho sa sťažnosti na tajnú voľbu prokurátora, počas ktorej bol vyhotovený fotografický záznam hlasovacieho lístka, sa píše: "Sťažnosť podanú skupinou poslancov za Smer označil Ústavný súd SR ako podanú zjavne neoprávnenou osobou a zjavne neopodstatnenú.Ústavný súd Slovenskej r...

success
error