DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Výsledkom tohto vášho snaženia vo vzťahu k slušnému právnemu štátu je, že žiaľ, ľudia sa v prieskume, ktorý bol urobený, Eurobarometer, vyjadrili v tom zmysle, že považujú justíciu dnes na Slovensku za skorumpovanejšiu ako politické strany.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometru (.pdf), týkajúceho sa korupcie 65% opýtaných súhlasilo s výrokom, že korupcia je v justícii rozšírená na prelome októbra a novembra 2007. Na prelome septembra a októbra 2009 to bolo 61% opýtaných.

Čo sa týka politiky, výrok sa netýkal priamo politických strán, ale pýtal sa na rozšírenosť korupcie medzi politikmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. V roku 2009 56% opýtaných súhlasilo, že korupcia medzi politikmi  na národnej úrovni je rozšírená, zatiaľ čo na regionálnej úrovni to bolo 42% a na lokálnej 41%.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error