DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

V rokoch 2002-2004 sme zaviedli okrem nového systému súdneho manažmentu aj Inštitút vyšších súdnych úradníkov.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Inštitút vyšších súdnych úradníkov bol zavedený Zákonom č. 549/2003 Z. z. (.pdf) o súdnych úradníkoch. Vyšší štátny úradník má právomoc rozhodovať pri niektorých súdnych konaniach, ktoré vymedzuje tento zákon, na základe poverenia sudcu. Okrem vyššieho súdneho úradníka boli zavedené aj inštitúty súdnych tajomníkov, probačných a mediačných úradníkov.

O zmene súdneho manažmentu a projekte "Súdny manažment", ktorý realizovali dve Dzurindove vlády v rokoch 1999-2005 si môžte prečítať tutu (.pdf). Mal za úlohu využiť technické prostriedky na odbremenenie sudcov od administratívnej záťaže, a tým zrýchliť a zefektívniť prácu slovenských súdov.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error