DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Tak ako navrhujem zložiť a vytvárať disciplinárne komisie pre prokurátorov, tak je to presne to isté zloženie, ktoré dnes roky máme pri disciplinárnych senátoch na sudcoch, kde sa tým dokonca zaoberal v tom čase na návrh generálneho prokurátora trnku aj Ústavný súd a povedal, že tak ako dnes fungujú disciplinárne senáty pre sudcov, je to úplne legitímne a v súlade s Ústavou.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Úprava zloženia a vytvárania disciplinárnych komisií je uvedená vo vládnom návrhu zákona v bodoch 51 a 52. Konkrétne hovorí, že "jeden člen disciplinárnej komisie je vymenúvaný z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, jeden člen z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky a jeden člen z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti" (§ 192 ods. 2).

Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v § 119, ods. 10, hovorí, že "disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je zvolený z kandidátov navrhnutých sudcovskou radou, jeden člen z kandidátov navrhnutých národnou radou a jeden člen z kandidátov navrhnutých ministrom, pričom aspoň dvaja členovia senátu musia byť sudcovia podľa odseku 4."

Model zloženia disciplinárnych komisií pri sudcoch aj prokurátoroch je teda rovnaký.

Rozhodnutie Ústavného súdu o súlade fungovania disciplinárnych senátov pre sudcov s Ústavou SR sa nám nájsť nepodarilo.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error