DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Cieľom tejto vlády, ktorý si dala aj do programového vyhlásenia, je vytvoriť také prostredie, aby justičný systém ako taký, vrátane prokuratúry, bol efektívny a zároveň mal dôveru ľudí.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Programové vyhlásenie vlády (.pdf) hovorí, že "cieľom vlády SR je dlhodobo zvýšiť dôveryhodnosť demokratických inštitúcií vrátane justície a zvýšiť vymáhateľnosť práva" (s. 40). Na stranách 42-43 sú uvedené osobitné úseky s konkrétnymi krokmi, ktoré sa venujú práve efektívnosti a dôvere voči justícii.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error