DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Nikde v ústave nie je povedané a nie je pridané k prokuratúre slovíčko nezávislý.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Slovo nezávislý sa v Ústave Slovenskej republiky (.pdf) v súvislosti s Generálnou prokuratúrou neuvádza.

"Prokuratúra Slovenskej republiky

Čl. 149

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Čl. 150

Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

Čl. 151

Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry ustanoví zákon."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error