DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Súčasťou týchto zmien, áno, sú aj verejné výberové konania narozdiel od súčasného stavu, kde v zásade v konečnom dôsledku len jedna osoba, a to generálny prokurátor, môže rozhodnúť o tom kto bude prokurátorom a kto nie.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Súčasný stav menovania prokurátorov upravuje zákon č. 154/2001 Z. z. Ten v § 8, ods. 1 hovorí:

"(1) Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia na určenú prokuratúru generálny prokurátor."

Podľa Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. a tiež 154/2001 Z.z. (uvádzame niektoré vybrané úseky z návrhu):

  • "výberové konanie je verejné, okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny prokurátor je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní (§ 7, ods. 5);
  • prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom sídle generálnej prokuratúry (§ 7, ods. 6);
  • predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do 24 hodín od ukončenia výberového konania. (§ 7, ods. 8)."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error