DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Naša ústava hovorí o prokuratúre len toľko, a teraz si naozaj dovolím zacitovať, že prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy FO a PO a štátu, že na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident na návrh NR SR, a že podrobnosti o vymenúvaní, odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácií prokuratúry ustanoví zákon.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Ústava SR (.pdf) v ôsmej hlave, prvom oddiely, článkoch 149 - 151 hovorí o prokuratúre SR nasledovné:

  • Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a  právnických osôb a štátu.
  • Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry ustanoví zákon.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error