DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tam ale vôbec nemá čo hľadať, bude vyberať politicky a ešte k tomu zástupcovia (Ministerstvo spravodlivosti vo výberovej komisii ustanovenej pre výber prokurátorov pozn.) nemusia mať, nielenže to nebudú prokurátori, ale ani sa nevyžaduje aby mali právnické vzdelanie. Dokonca vysokoškolské vzdelanie sa nevyžaduje aby mali.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 28.03.2011
Pravda

Návrh zákona stanovuje nasledovné podmienky pre kandidátov do výberovej komisie:

"Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 7 ods. 4a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie; to platí aj pre voľbu člena výberovej komisie voleného prokurátorskou radou." (§7a, ods. 3)

Hoci sa vyžaduje odborná spôsobilosť kandidátov, návrh explicitne neukladá podmienku vysokoškolského vzdelania ani právnického vzdelania.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2011
success
error